Weboldal tulajdonosa és Adatkezelő: Kiadja a Sztrato Kiadó Kft., 1125 Trencséni u. 37
Weboldal üzemeltetője: Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft., 1118 Budapest, Ugron G. u. 35.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a látogatásra vonatkozó adatok, amelyeket a Google Analytics szolgáltatása rögzít. Ezeket az adatokat az Adatkezelő és Üzemeltető nem köti össze a felhasználók személyes adataival, és kizárólag a weboldal látogatottsági felmérésére, saját használatú statisztika készítésére használja fel.

A honlap megtekintése közben az Adverticum AdServer szolgáltatás a hirdetések megtekintésére és kattintására vonatkozó adatokat rögzíthet. Ezeket az adatokat az Adatkezelő és Üzemeltető nem köti össze a felhasználók személyes adataival, és kizárólag a releváns hirdetések hatékony kiszolgálásának érdekében használja fel.

A porthole.hu weboldalon történő regisztráció során a felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat az Adatkezelő és Üzemeltető a Sztrato Kft. hírlevelének kiküldése céljából, valamint szolgáltatásainak népszerűsítése céljából használja fel. A személyes adatok kezelése a regisztrált felhasználók önkéntes hozzájárulásával történik.

A felhasználók által megadott személyes adatokat az Adatkezelő és Üzemeltető harmadik félnek nem adja át. Kivételt képez ez alól a törvényben előírtan kötelező adattovábbítás, amelyet hatósági felkérés alapján, a jogalapot megvizsgálva az Adatkezelő és Üzemeltetőnek kötelessége teljesíteni.
Az Adatkezelő és Üzemeltető a személyes adatok kezelését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel összhangban, annak megfelelően végzi.

A weboldalon regisztrált személy közvetlen eléréshez szükséges adatai (pl. e-mail cím) a fentebb meghatározott célokra gyűjthetők és használhatók fel, azok egyéb célokra történő gyűjtéséhez és felhasználásához a weboldalon regisztrált személy külön hozzájárulása szükséges.
A regisztrált felhasználó az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti személyes adatai tartalmát, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését.
A regisztrált felhasználó az adatainak kezeléséről való tájékoztatás, illetve adatainak módosítása, törlése iránti igényeit a porthole@porthole.hu címre juttathatja el.

A regisztrált felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a saját adatok módosításánál.
A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

  • az kizárólag az Adatkezelő / Üzemeltető érdekének érvényesítéséhez szükséges
  • az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
  • a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.

A regisztrált felhasználó tiltakozását az Adatkezelőhöz / Üzemeltetőhöz nyújthatja be az porthole@porthole.hu címen.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő / Üzemeltető tiltakozásra - 15 napon belül - adott válaszával nem ért egyet, annak közlésétől számított 30 napon belül az Adatkezelő / Üzemeltető székhelye szerinti, vagy - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.