Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a korszerű hajók indulását lehetővé tevő nyílt Kékszalag koncepció ellenzőinek érdekérvényesítő ereje legyűri a verseny jövőjét egyértelműen meghatározó érdemi változtatásokat, akkor a legfőbb érv a Szövetség hitelességének védelme volt.

Nyilván az azóta eltelt idő alatt tudatosodhatott, hogy a nehezen indokolható tradicionális Kékszalag versenyek azon túl, hogy tisztességtelen előnyt biztosítanak a fura előírásokba betuszkolható egyáltalán nem tradicionális rohanógépek számára, lehetetlenné teszik a 2010-ben örvendetesen nagy hazai és nemzetközi médiafigyelem ,valamint a külföldi résztvevők jelenlétének fenntartását.

Az Assok indulásának engedélyezése jól jellemzi azt a döntésimechanizmust, melyet joggal illet az átgondolatlanság vádja.

 

A Magyar Vitorlás Szövetség Elnökségének június 7-én hozott 6. számú határozata értelmében a 43. Kékszalag Telekom Nagydíjon  Asso 99 típusú hajókkal is lehet versenyezni. A határozat szövege:

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Asso99 Osztályszövetség 43.Kékszalag indulási feltételeivel kapcsolatos kérvénye alapján hozzájárul, hogy az Asso hajóosztály hajói, a standard 6 fő helyett 8 fő előírt létszámmal, trapéz használata nélkül indulhassanak a versenyen, amennyiben a hajólevélben előírt legénység száma ezt lehetővé teszi."

E határozat alapján módosítani kell a Versenykiírást is. A páratlan években (még idén és 2013-ban) érvényes korlátozó rendelkezések tiltják - többek között - a trapéz használatát. A kiírásban az is szerepel, hogy: „Egy hajólevélhez egy felmérési bizonylat tartozhat, így értelemszerűen trapézos osztályhajó külön, trapéz nélküli bizonylattal nem rendelkezhet és nem indulhat." 

Ez a kitétel tiltja a trapézos hajók indulását, még ha le is szerelik róla a trapéz-felszereléseket. Kivételt a szabály eddig csak 25-ös és 30-as Jolle hajóknak adott, mondván azok eredetileg nem trapézos hajók voltak.

A trapézosra tervezett hajók kitiltása elsősorban az Assoval versenyzőket sújtotta. Így most kibővített legénységgel rajthoz állhatnak.

 

Mi ezzel a baj? Talán nincs helye az Assoknak a Kékszalagon?

De igen! Ott kéne lenniük, de nem így! Ez egy nemzetközi versenyosztály, melynek előírásai szigorúan meghatározzák a legénység létszámát, összsúlyát és felszerelésének használatát. Nyolc fővel sehol a világon nem versenyeztek Asson, nincsenek  tapasztalatok a hajó biztonságával, viselkedésével kapcsolatban. A súlyhatár betartásával csak max 65 kg átlagsúlyú legénységet vihetne. A korábbi években a lekopasztott liberák hajólevelet is váltottak, mely alapján a közlekedési hatóság - osztozva a felelősségen - bizonylatolta az átépített hajók közlekedési alkalmasságát. Ha jól értem a határozatot, a Szövetség hozzájárult, hogy az Assok elindulhassanak, ha el tudják intézni, hogy a hajólevélben 8 fő szerepeljen. Az osztály előírásai így érvénytelenné váltak, tehát akár át is lehet építeni a hajókat, orrsudarasra, genakkeresre, kódzérósra, szárnyvitorlásra, bármire, csak nehogy a Kékszalag indulóinak létszáma jelentős csökkenést mutasson, mert az nem venné jól ki magát.

 

Gerő András