A régi elmélet szerint az orrvitorla felgyorsítja a levegő áramlását a két vitorla közötti résben, ami nagyobb szívást, tehát nagyobb felhajtóerőt hoz létre a grószon. Amikor a vitorlák két, egymáshoz közel haladó különböző hajón vannak, akkor ezen elmélet szerint a két hajó között a levegő áramlásának fel kellene gyorsulnia, tehát a hátrébb lévő szél felöli hajónak le kellene hagynia a szél alatti oldalon elől lévő hajót. A gyakorlat azonban  látványosan cáfolja ezt a hibás régi elméletet, mivel az orrvitorla helyén lévő szél alatti hajó itt sem segíti, hanem egyenesen hátrányos helyzetbe hozza a grósz helyét elfoglaló szél felöli hajót, ez utóbbi pedig kedvezőbb körülményeket teremt a szél alatti hajó számára.

Arvel Gentry erre a helyzetre is megfelelő magyarázatot adott. .

 

A fenti ábra azt mutatja, hogyan változik meg magában haladó hajó környezetében a levegő áramlásának az iránya és sebessége a zavartalan áramláshoz képest. A pontozott vonalak a hajó körüli áramvonalakat jelzik. A számpárok közül a felső a látszólagos szél csomókban kifejezett sebességét adja meg az adott pontban. A számpár alsó tagja a helyi áramlás szöge, ahol a pozitív szám a zavartalan szélhez viszonyított feláramlást (upwash), a negatív pedig a leáramlást (downwash) jelenti. A példában a zavartalan áramlás sebessége 10 csomó, az áramlás szöge nulla. Ezek az értékek több hajóhosszal a hajó előtt mérhetők, mivel a hajó körül az áramlás jelentős távolságban zavart minden irányban. A zavarás a hajó közelében a legerősebb, és attól távolodva csökken

Az ábra bal felső részében lévő „A" pontban a szél sebessége és iránya kedvezően alakul az itt haladó hajó számára. A szél sebessége nagyobb, az iránya pedig a feláramlás következtében kedvezőbb, mint a zavartalan áramlásban. Az ábra alsó részén lévő „B" pontban a szél sebessége kisebb lesz, iránya pedig a leáramlásnak köszönhetően kedvezőtlenebb lesz az ott haladó hajó számára, mint a zavartalan áramlásban.

Az alábbi ábrán két olyan hajó látható, amelyek a zavartalan áramláshoz viszonyítva azonos szögben vitorlázik, így jól látható a két hajó vitorláinak a kölcsönhatása. A pontozott vonalak itt is a hajók körül kialakuló áramvonalakat jelzik.

 

Az „L" betűvel jelzett hajó a kedvező, ún. biztos szél alatti pozícióban (safe leeward position) van, a „W" betűvel jelezett hajó pedig a kedvezőtlen, reménytelen pozíciót (hopeless position) foglalja el.

A fentiek  részletes magyarázata a http://www.vitorlasszotar.hu/vitorlazaselmelet_vitorlak_kozotti_kolcsonhatas.php oldalon olvasható.

Kapcsolódó cikk: 

Vitorlázáselmélet - a felhajtóerő és a réshatás

 

Nagy Zoltán