A verseny helye: Balatonlelle - BL Apartments & Yachtclub

A verseny ideje: 2010. október 9.

A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet

A verseny célja: Yardstick osztályú hajók csapatversenye. A yardstick I. II. és III. osztályba sorolt hajók közül, osztályonként egy-egy egység alkot háromtagú csapatokat. Minden csapat egy Ys I. egy Ys II. és egy Ys III. osztályú hajóból áll. A csapattagok eredményeit összesítve alakul ki a végeredmény. A hajók up&down pályaversenyt futnak.

Versenyvezető: Beliczay Péter

Versenyorvos: dr. Balla György

Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 2009-2011 Az MVSZ 2010. évi Általános Versenyutasítása és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.

A résztvevő hajóosztályok: Ys I. Ys II. Ys III.

A nevezés helye: Az LVE versenyirodája. Nevezést csak a kiíráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, mely másolható, sokszorosítható.

A nevezés ideje: 2010. október 8. 17:00 - 20:00 és 2010. október 9. 07:00 - 10:00 óra. Előzetes nevezés leadható e-mailben: marina@blyc.hu címre.

Nevezési díj: 4.500.- Ft/fő

Versenyprogram, rajtidők: a versenyvezetőség 2 futam megtartását tervezi. Az első futam első rajtja 2009. október 9-én, szombaton 11.00 óra. A következő futam ráindítással.

Versenypálya: A Balatonlelle előtti vízterületen elhelyezett up & down pálya. Teljesítés módjának ismertetését a versenyzők nevezéskor írásban kapják meg a versenyutasítás kiegészítésében.

Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.

Értékelés: Csapatonként, a csapattagok összesített eredménye alapján. A hajókat yardstick számítás alapján értékelik, majd a csapatok tagjainak eredményeit összesítve alakul ki a csapatok végső sorrendje. Az értékelés csökkenő pontozással történik. Pontazonosság esetén, a több jobb helyezés dönt. Kiejtő futam nincs.

Díjazás: Az első három helyezett csapat, valamint különdíjak.

Társasági esemény és díjkiosztó: 2010. október 9-én a befutót követő két órán belül.

Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda nevezéskor ellenőrzi. Hiánya esetén a nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, szúrópróbaszerűen, az induló hajók 5%-t ellenőrzi, a hajólevelében és a 2010. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezéseiben előírt felszerelési jegyzék alapján. Azok bármilyen hiánya a hajó kizárását vonja maga után (DSQ).
A versenyzők kötelesek a rendező által előírt reklámot viselni.

Óvási díj: 2.000.- Ft

Szavatosság kizárása: A versenysorozaton, illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló, vagy okozott személyi, vagy vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállal.

A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik.


Jó szelet!

Versenyrendezőség

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT, ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !