„2/2015. (II.3.) BM rendelet. (MK. 10. szám)

2. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §

(1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

(A rendőr a vízi jármű vagy úszó munkagép vezetéséhez szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha)
„b) a vízi jármű, úszó munkagép vezetője megalapozottan
gyanúsítható a járművezetés ittas állapotban bűncselekmény, vagy a járművezetés bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével,”

(2) Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendőr a vízi jármű vagy az úszó munkagép vezetéséhez szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha a vízi
jármű, úszó munkagép vezetője megalapozottan gyanúsítható az ittas vezetés szabálysértés elkövetésével, kivéve,
ha helyszíni bírságot vagy szóbeli figyelmeztetést alkalmazott.”