Hosszú kihagyás után 2019 szeptemberétől a vitorlázás sportágban is elindul levelező szakon a BA edzőképzés. Az előzetes jelentkezések alapján 8 fő kezdi meg tanulmányait a Testnevelési Egyetemen. A hároméves képzésben az általános sportelméleti tantárgyak (anatómia, pedagógia stb.) mellett, a sportági szakelmélet és gyakorlat is viszonylag magas óraszámban jelenik meg a hat féléves képzési tervben. A Magyar Vitorlás Szövetség – a Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködési szerződésének értelmében – irányítja és anyagilag is támogatja a szakirányú elméleti és gyakorlati képzést. Ennek megfelelően a vitorlázás sportág elméleti anyaga 17 szaktárgyba került felosztásra, amely szaktárgyak oktatására hazai és nemzetközi szaktekintélyeket kért fel a képzést szervező szakmai csoport.

A vitorlázás szakelméleti képzés költségének jelentős részét a MVSZ biztosítja. Ebben szerepel az oktatók tiszteletdíja, a szakmai táborok eszközigényének biztosítása, valamint a szaktárgyak oktatásához összeállított és a képzésben résztvevőknek rendelkezésre bocsátott szakjegyzetek elkészítésének a költsége. A Vitorlás Szövetség így egyeztetve a képzésben résztvevő szakemberekkel, saját termékeként kezeli ennek a szakismeretnek a karbantartását és terjesztését. Az összegyűjtött szakmai anyagokat és oktatási napokat fel kívánja használni a már végzett edzők és oktatók képzésére és továbbképzésére. Ezen célok elérése érdekében a Magyar Vitorlás Szövetség – az oktatókkal előre egyeztetett módon – a TE szakedzői képzésén belül nyilvánosan is meghirdeti a Vitorlázás szakelméleti tantárgyainak előadásait és gyakorlati foglalkozásait.  Ezeken a programokon azok a szakemberek vehetnek részt, akik a MVSZ edzői/oktatói nyilvántartásában szerepelnek, és az általuk kiválasztott szakelméleti képzés részvételi költségét megfizetik.

A 2019/2020 tanév 1. félév vitorlázás szakelméleti képzés programja és órarendje:

Időpont

Szakelmélet tantárgy

Oktató

Helyszín

Óraszám

Részvételi költség

2019. 09. 12.

 

10:00 – 16:00

Áramlástan - 1

Áramlástani alapismeretek

Dr. Simongáti Győző

BME egyetemi docens

Magyar Sport Háza

3. emeleti

nagytárgyaló

 

6 óra

 

8 000 Ft

2019. 10. 03.

 

10:00 – 16:00

Áramlástan – 2

A vitorlázás aero- és hydrodinamikai ismeretei

Dr. Simongáti Győző

BME egyetemi docens

Magyar Sport Háza

3. emeleti

nagytárgyaló

 

6 óra

 

8 000 Ft

2019.

11.04.

8:00 –12:00

 

12:00 - 14

Anyagismeret – 1

Vitorla tervezés, készítés

 

Kelemen Tamás

Hunsail vitorla tervező

TF előadó

4 óra

6 000 Ft

A vitorlázás sportági képességei

Dr. Rácz Levente

TE egyetemi docens

TF előadó

2 óra

2 000 Ft

2019.

12.09

A vitorlázás sportági képesség fejlesztésének módszertana - 1

Dr. Rácz Levente

TE egyetemi docens

TF előadó

6 óra

8 000 Ft

 

2019/2020. tanév 1. félév Gyakorlati tábor: 2019. 11. 11–15. Balatonfüred, BYC                                               

 • Hajóosztályi ismeretek - 1: az Optimist  hajóosztály technikai ismerete, fejlesztési és versenyzési politikája,   edzésmódszertan és gyakorlat, az OP versenyzés hazai és nemzetközi kérdései            
  • előadó: Hodács Attila edző és hajóépítő
 • Az „Optimist korosztály” lélektana, pedagógiája
 • A csapat versenyzés elméleti és módszertani alapjai, gyakorlatai  
  • ea: Török Péter edző
 • Hajótervezés, anyagismeret - 1                        
  • ea: Andrej Justin (SLO) hajótervező
 • Az edző motoros használatának elméleti és gyakorlati ismeretei.
  • ea: Fehér Péter hajótervező- és építő

A gyakorlati tábor részvétel költsége: 20. 000 Ft (TF hallgatóknak ingyenes)

 Szeretnénk továbbá felhívni az edzők és oktatók figyelmét a Magyar Edzők Társasága által szervezett magas szintű képzésekre, melyeken szintén nagyon sok hasznos információval bővíthetik tudásukat. (www.magyaredzo.hu)  

 Holczhauser András

MVSZ főtitkár