Érthető?

A napirend még utalást sem tesz a jelenlegi elnökség lemondásáról, így a tisztújító közgyűlés előkészítésére csak akkor kerülhet sor, ha a pénteki rendkívüli közgyűlés úgy dönt.

Mennyi ennek az esélye? Senkinek ne legyenek illúziói, ha a döntéseket megalapozó egy kezemen megszámolható nagyegyesületek egy irányba szavaznak, akkor lehet száznál több jelenlévő ellenérdekű kisegyesület, akaratuk nem érvényesülhet.

De miért is szavaznának a kicsik a nagyok ellenében? Tisztességes szavazat mögött tételezzünk fel tisztességes szándékot! Mi kell ehhez? Tisztánlátás.

Jelen esetben jó lenne, ha valaki részletekbe menően elmagyarázná, hogy mi történt az MVSZ háza táján! Mi okozta, hogy az elmúlt hónapokban az elnökség bizalma hirtelen megrendült az elnökben, ami – országos üggyé terebélyesedve – a rendkívüli közgyűlés összehívásához vezetett. Önmagában egy részletes tájékoztatás sokat segítene a megértésben, de ahhoz, hogy ebből rendkívüli közgyűlés legyen, a kezdeményezőknek illett volna indítványukat megalapozott indoklással alátámasztani. Ez jelen esetben nem történt meg.

Szerkesztőségünk több olyan nyílt levelet is kapott, melyben a nyilatkozó - korábban különféle elnökségi pozíciót betöltő - ismert sporttársunk fejti ki ezirányú megszívlelendő véleményét.

 

Wossala György, az Európai Vitorlás Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének levele:

 

Nyílt levél a Magyar Vitorlás Szövetség Elnökségéhez és Tagszervezeteihez

 

Tisztelt Vitorlázó társaim,

Az utóbbi hetek-napok eseményei, az Elnökségen belül kialakult belharcok nem vetnek jó fényt Szövetségünkre.

Ebben már benne vagyunk, a probléma így, vagy úgy meg fog oldódni.

Közületek sokakkal beszélgettünk és talán nem állok távol a valóságtól, amikor azt állítom, hogy a Tagság túlnyomó többsége értetlenül áll a kialakult helyzet előtt, nem látszik világosan az akció végső célja sem. Azon kívül, hogy az ún. elnökségi "Hatok" vissza kívánják hívni az Elnök urat pozíciójából - semmilyen lényeges ok, vagy okozat nem került a nyilvánosság elé.
De hát maradjon ez az ő titkuk.

Viszont annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük az ilyen, vagy hasonló helyzeteket, anélkül, hogy állást foglalnék a jelenlegi vitában, engedjétek meg, hogy megpróbáljak rávilágítani a kialakult helyzet általam vélt okaira.

Talán feltűnt közületek sokaknak, hogy az utóbbi évek Közgyűlései kirívóan gyéren látogatottak, ennek oka megítélésem szerint kizárólag az alábbi, különösebb magyarázatot nem igénylő matekból következik:

Az MVSZ 149 tagszervezet szövetsége

A tagoknak van 569 közgyűlési szavazata, ennek több, mint 50%-a (285) a 10 legerősebb Egyesületnél: /BYC 71; Spari 39; THE 39; TVSK 33; Kereked 27; Balatoni YC 19; AVIS 18; MVM 15; Procellero 13; KARSAILING 11/
A FOUR BIG (BYC, SPARI, THE, TVSK) 182 szavazat, több mint 30%
Van 83 Sportegyesületünk, amelyik csupán 1-1 szavazattal rendelkezik.

Vannak vitorlás sportszervezetek, ahol az 1 tag = 1 szavazat rendszer működik:
WORLD SAILING, EUROSAF valamint a WS szinte valamennyi Nemzeti Szövetsége.

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe legfeljebb 120 MOB rendes-tag delegálására jogosultak az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei. Itt viszont eredményorientáltan súlyozzák a mandátumok számát az olimpiai dobogós helyezések mentén, de a maximális különbség aránya 4:1 és egy küldött egy szavazattal rendelkezik.

Talán nem túlzás, hogy a FOUR BIG (négy nagy) az MVSZ Közgyűlésein bármikor, bármit simán el tud dönteni, különösen úgy, hogy a kisebbek már el sem mennek, hiszen minek bohóckodjanak az 1-es vagy jobb esetben egyjegyű feliratú tábláikkal a 71-es-39-es stb. mindent vivő túlsúllyal szemben?

Minden elismerésem a Nagy Egyesületeké. Tudom, hogy lehetőségeik birtokában sokkal többet tudnak tenni -és tesznek is - a Sportág érdekében, a Know-how jelentős mértékben náluk koncentrálódik, ezáltal az Elnökségben is megfelelően képviselve vannak.

Azt is értem, hogy a jelenlegi szavazati megoszlás mentén, nélkülük nem lehetséges változtatni.

Mindazonáltal a vitorlázók létszámának túlnyomó többségét mégis csak a kis egyesületek adják és ennek a többségnek ma semmilyen beleszólása nincs a döntésekbe, a tisztségviselők megválasztásától a források elosztásáig stb.

DE talán szerencsésebb lenne, és jelentősen nagyobb kör aktivizálódna Szövetségünk irányításában, ha alkalmazkodva a sportszervezeteknél általánosan elfogadott alapelvekhez, visszatérnénk a demokratikus szavazatmegosztáshoz.
Ez akár úgy is megvalósítható lenne, hogy a lehetséges szavazati jogosultságot 10, vagy 15 szavazatban maximalizálnánk. A teljes tagság ez esetben bizonyára objektívebben tudná eldönteni a lényeges kérdéseket és a tisztségviselők megválasztásakor is jobban érvényesülne az elvégzett munka értéke.

És hogy honnan veszem a bátorságot, hogy itt észt próbáljak osztogatni?

Közületek is sokakkal - sokat beszélgettünk az utóbbi években kikötőkben, versenyek alkalmával a halasztó lobogó alatt a parton várakozva (és néha kocsmákban is) és a konklúzió minden esetben az volt, hogy bár a probléma egy egyszerű Alapszabály módosítással megoldható lenne, nem sok esély van a Nagy Egyesületek meggyőzésére és nincs senki, aki felvállalná a kezdeményezést.

Akik nem ismernének, engedjétek meg, hogy bemutatkozzam:   
Közel 60 évet töltöttem el hazai és nemzetközi sportvezetői és sportdiplomáciai pozíciókban, közben végig versenyeztem, három Olimpiát megjártam (kétszer sportvezetőként, egyszer versenyzőként), több hajóosztályban nyerten VB-ket és EB-ket, láttam sok jó és rossz rendszert - békés és gyümölcsöző együttműködést és végsőkig menő romboló pozícióharcokat és a félreértések elkerülése végett 82 éves vagyok, tök jól érzem ugyan magam de már

semmilyen új pozíciót nem áll szándékomban megpályázni, vagy elvállalni.

Kizárólag a Szövetségünkért érzett felelősségérzet mondatja velem fentieket - tekintsétek vitaindítónak - és bízom benne, hogy a Nagy Egyesületek is meg fogják érteni, hogy saját érdeküket is szolgálná, ha önmérsékletet tanúsítva nem akadályoznák meg a progresszív változtatást.
Amennyiben támogatjátok az akciót, a következő Közgyűlésre előkészítünk egy Alapszabály módosító előterjesztést.

Tisztelettel,
Wossala György
az Európai Vitorlás Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke

Szerkesztői kiegészítés:

Szeretném a levélben megfogalmazott állításokat százalékosan is szemléltetni! (némi eltérés a levélben leírtakhoz képest onnan ered, hogy az elemzést a rendkívüli közgyűlés meghívójának mellékleteként kiadott adatokra alapoztam)

 • 142 tag jogosult a rendkívüli közgyűlésen szavazni
 • ez összesen 552 szavazatot jelent (100%)
 • 122 tag, (azaz a tagság több mint 85%-a) 1% szavazati joggal sem rendelkezik. Összességében kevesebb, mint 35% a szavazati erejük.
 • 20 tag (azaz a tagság kevesebb mint 15%-a) rendelkezik a szavazatok több mint 65%-ával.
 • Ezen belül 5 tag a (a tagság kb. 3,5%-a) a szavazatok majd 38%-ával rendelkezik, többel, mint 122 kisegyesületi tag összesen!

 

 

Következő levélírónk Zentai István „Ugró”

Nyílt levél a Magyar Vitorlás Szövetség tagsághoz, elnökségéhez, elnökéhez

 Jómagam több mint 55 éve aktívan, versenyszerűen vitorlázom. Versenyzői tevékenységem mellett voltam versenybíró, az MVSZ fegyelmi bizottságának tagja és három alkalommal ért a közgyűlés bizalmából az a megtiszteltetés, hogy részt vehettem az Elnökség munkájában. Világ életemben legénység voltam és soha nem ábrándoztam kormányosi szerepkörről úgy versenyzőként, mint elnökségi tagként sem. Az elnökségben függetlenül az éppen aktuális elnök személyétől, szinte mindig kritikus voltam és a sportág, a vitorlás társadalom, valamint delegáló egyesületem érdekeit tartottam szem előtt.

Szomorúan tapasztalom a mára kialakult helyzetet. Ennek a helyzetnek már jelenleg is vesztese lehet a magyar vitorlázás. Most, amikor elvileg minden adott a további sikerekhez. Kiemelkedő nemzetközi, sportolói és versenyrendezői, versenybírói, valamint sportdiplomáciai eredményesség, a sportágnak méltó otthont adó balatonfüredi infrastruktúra.

Nem célom és nem is feladatom a kialakult helyzet okainak elemzése. Erre az arra legilletékesebb, azaz a közgyűlés hivatott válaszokat adni és megoldást találni, támaszkodva a tényekre.

Célom, hogy felhívjam a figyelmet néhány tényre és feltegyek kérdéseket.

 

1. Tény: Az Elnökség két határozatot is hozott, azonos témában. 2022 október 11.-én, 132/2022(10.11.) számon és 2022 október 14.én.134/2022(10.14.) számon. A két határozatban, – melyek a rendkívüli közgyűlést hívták össze és napirendi pontjait meghatározták – különbség, hogy a helyszín az MVSz székház helyett MKOSz székház és utóbbi határozat a korábbi határozatot hatályon kívül helyezte és kijavítja az Alapszabályra hibás hivatkozást. (5.3.3.4 vs. 5.3.34)

 1. MVSZ Elnökségi határozat 2022.10.11. A 132/2022(10.11.) számú határozat
 2. MVSZ Elnökségi határozat 2022.10.14. A 134/2022(10.14.) számú határozat

Tény: az Alapszabály nagyon szigorú, – a rendes közgyűléstől eltérő – előírásokat tartalmaz a rendkívüli közgyűlésre (Alapszabály 5.3.5., 5.3.5.1, 5.3.5.2, 5.3.5.3., 5.3.6.).

Kérdések:

 • Az alapszabály mely, a rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó pontja adja meg a jogot az elnökségnek a rendkívüli közgyűlés összehívásra?
 • Az alapszabály mely pontja alapján hívják össze a rendkívüli közgyűlést?

 

2. Tény: Mindkét határozatban a rendkívüli közgyűlés összehívásának oka: „...hogy az elnökség a vitorlázás jövőjét meghatározó hosszútávú döntésekben határozatlanképtelenné vált.”

Tény: A Szövetség céljairól az Alapszabály (2. pont), valamint az „MVSZ stratégia 2022 - 2028” dokumentumban lefektetettek rendelkeznek, mely dokumentumot az MVSZ 2022 május 30.-i közgyűlés egyhangúlag elfogadott, 10/2022 (05.30.)

Kérdés:

 • Melyek azok a vitorlázás jövőjét meghatározó hosszútávú döntések, amelyek veszélyeztetik fenti két dokumentumban meghatározott célok elérését?
 • Konkrétan mely célokat és hogyan veszélyezteti az Elnök?

 

3. Tény: A tagságnak kiküldött meghívó és mellékletei nem tartalmazzák az Alapszabályban rögzített tartalmi elemeket. (Alapszabály 5.3.9.3.) „A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is.”

Kérdés: hogy alakíthatja ki a tagság álláspontját és hozhat felelősségteljes döntést a fenti információk hiányában?

 

4. Tény: MVSZ Elnökségi határozatok 2022.08.30. Részlet 113/2022(08.30) számú határozatból: „Erős, összefogó szövetség arcát kell mutatnunk, és akként is kell működnünk!”

Tény: Pontosan három hónappal előtte fogadta el a közgyűlés egyhangúan a Magyar Vitorlás Szövetség stratégiáját.

Kérdés:

 

Bízom benne, hagy fenti gondolataim segítik az érintetteket, – legyen Elnök, elnökségi tag, de főleg szavazati joggal rendelkező tagja szövetségünknek, – hogy szeretett sportágunk érdekeit szem előtt tartó, felelősségteljes döntéseket hozzanak meg. Nyílt levelem közlésére kizárólag a vitorlás sportot kiemelten kezelő közösségi média felületek jogosultak.

 

Budapest, 2022. 10. 30.

Zentai István

 

A közreadott nyílt levelek jobbító szándékához nem fér kétség. Az, hogy a rendkívüli közgyűlés a felsorolt kifogások ellenére megtartható és esetleges kudarca nem hozza a szervezet megítélését újabb megalázó helyzetbe, a jogászok felelőssége.

A kialakult vita rávilágított arra az elodázhatatlan feladatra, hogy a döntési mechanizmuson sürgősen változtatni kell!

Azoknak, akiket mélyebb összefüggések is érdekelnek, érdemes lenne elmélyedni a most következő elemzésekben, talán elegendő muníciót ad a kialakult feszültség valódi okainak megértéséhez.

Előre bocsátom, hogy az elmúlt években olyan, szinte felfoghatatlan mennyiségű támogatásban részesült a magyar vitorlás sport, mely nem kis részben az elnökök, az elnökségek összehangolt harmonikus munkájának is betudható. Ez a célirányos együttműködés robbant szét, vált most látens érdekek játékszerévé.

A GINOP 7 és GINOP 13 támogatások elosztása:


 • a 142 tagból mindösszesen 23 részesült támogatásban (MVSZ nem tag és a TVSK három címen is szerepelt azt egyesítettem)
 • A sorrendet érdemes összevetni a szavazatszámokat mutató sorrenddel...

Ha valaki még ennél is többre kíváncsi annak: https://hunsail.hu/palyazatokbol-beszerzett-eszkozok

Elnézést kérek minden kedves jószándékú olvasónktól, aki levelével, hozzászólásaival megpróbálja bővíteni ismereteinket, de képtelenség most ebben a helyzetben az összes felmerült észrevételnek teret biztosítani. Lassan vége a szezonnak, jönnek a hideg napok, lesz miről beszélnünk.