A publikációk tanúsága szerint a spórolni kívánó tulajdonosok, üzemeltetők, hajóvezetők leginkább két megoldásban látják az ingyenes kikötőhely létesítésének megoldását:

    1.    A nádasban rejtve veszteglés.
    2.    Kiállás nyílt vízen bójára.

A felvetésekben szereplő „megoldások" azonban több helyen jogszabálysértőek. Az alábbiakban idézek pár jogszabályt, melyet a Balatonon kishajót üzemeltető személyeknek is be kell tartani.


A Hajózási Szabályzat 3.36 cikk a veszteglő hajó nappali jelzései:

    A nyílt helyen (a parttal közvetlen vagy közvetett összeköttetés nélkül) magányosan vagy kötelékben veszteglő (horgonyzó) géphajónak - a kishajó kivételével - viselnie kell a hajó elején, alkalmas helyen egy, olyan magasságban elhelyezett fekete gömböt, hogy az minden oldalról látható legyen.

A Hajózási Szabályzat 3.20 cikk a veszteglő hajó éjszakai jelzései:

-    A veszteglő magányos hajónak vagy egymás mellett veszteglő, illetve egymáshoz csatolt hajóknak a hajóút felőli oldalon, legalább 3 m magasságban elhelyezett, minden oldalról látható szokásos fehér fényt kell viselniük.

-    Veszteglő kishajó - a hajó szolgálati csónakjának kivételével - e fények helyett viselhet egy szokásos fehér fényt a megfelelő helyen és olyan magasságban, hogy az minden oldalról látható legyen.

A Balaton Törvény→ 35. § A tómeder övezetén:

-    a Balaton tómedre az érvényes partvonal-szabályozási tervben meghatározottakon túlmenően nem csökkenthető;

-    a Balaton jogi partvonalát - a partvonal-szabályozási tervtől eltérően - megváltoztatni és az élővilágra, a vízminőségre káros befolyással bíró tevékenységet végezni nem lehet;

-    a parti móló, hullámtörő, kikötői építmény és a fürdőházak eredeti formában történő újjáépítése kivételével a tómederbe állandó építmény, sziget nem építhető;

-    a tómederhez kapcsolódó élőhelyek védelme érdekében a tómederbe a nád gyökérzónáit kevésbé sértő, ideiglenes jellegű, csak az üdülési, illetve horgászidényben használatos műtárgy (pl. horgász- és napozóstég) helyezhető el;

-    az I-III. osztályú nádasban, illetve attól legalább 2 m-re, a környezeti kárelhárítás vagy az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozás, valamint az engedély nélkül létrehozott feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől eltekintve, tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, csónak- út-, horgászhely-létesítés), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas pusztulását eredményezheti;

-    a védett természeti területen található nádasban osztályba sorolástól függetlenül, természetvédelmi kezelés kivételével - amelynek módját a természetvédelmi kezelési terv határozza meg - tilos a kotrás, valamint minden olyan tevékenység, amely a nádas állományát veszélyezteti, vagy károsítja;

-    a tómeder nádasában, a kihirdetett vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek - első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek - által kijelölt kikötésre alkalmas partszakaszokon engedéllyel rendelkező kikötők esetén legfeljebb 5 méter széles bejáró, valamint a meglévő közhasználatú strandok előtt, fövenyes strandszakasz kialakítása érdekében, a IV-V. osztályú nádasban, legfeljebb 30 méter széles bejáró a vízügyi hatóság engedélyével fenntartható;

-    az üzemeltetési engedélyköteles vízi jármű, amely nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel és kiépített kikötőben kikötőhellyel, a tómeder területén nem tárolható;

-    a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi jármű a tómeder területén csak kiépített kikötőben tárolható.

Hajót a Balaton vízterületén üzemeltetni, csak megfelelő infrastruktúrával, kiépített kikötőhely igénybevételével lehet. Kevés tehát a jelen jogi szabályozást követve az a motivációs erő, mely a meteorológia, a hidrológia, vagy éppen az emberi empátia erősen változó viszonyaitól erősen függve, nyílt vízi, trükkös veszteglési módokat elsajátítva, kétes lehetőségekkel rendelkező kikötőhelyek létesítéséhez kell. Már csak azért is, mert a jogszabályt ilyen módon sértők számának emelkedésével párhuzamban, a hatóságok intézkedési kényszere szintén nőni fog. A különböző, megfelelőnek tartott technikai megoldások, újabb illegális veszteglőhelyek létesítése helyett, érdemes inkább tájékozódni, esetleg elgondolkodni a jelenlegi jogszabályi háttér átgondolásának a lehetőségein.

Addig is zárszónak a csónak, kishajó kikötő létesítés, engedélyezés néhány feltételéről, röviden. Az eljárás természetesen díjköteles.

Csónak kikötő:
50 férőhelyig (4 KW alatti motorral hajtható, 10 m2 vitorlafelület alatti vitorlás, evezős csónak)
Kishajó kikötő:
50 férőhely feletti csónak, 20 m testhossz alatti kishajók

Engedélyezés:

- elvi engedélyezési eljárások: ha 1 km-en belül van más kikötő is, akkor szükséges
- létesítési engedélyezési eljárások: feltétele a vízjogi létesítési engedély
- használatbavételi, üzembe helyezési engedélyezési eljárások, az eljárás érvényessége:

  • közforgalmú kikötőnél 15 év,
  • saját használatú, üzemi kikötőnél 10 év.
Lejárat után újra meg kell kérni az üzemeltetési engedélyt, feltétele egy állagmegóvási dokumentáció.

Az engedélyezési tervet névjegyzékben szereplő szaktervező készítheti. A tervdokumentációnak összhangban kell lenni a part-rehabilitációs tervvel, nádas minősítéssel és a helyi szabályozási előírásokkal.
Mielőtt azonban belevágnánk egy saját kikötő építésébe, jobb ha tájékozódunk a Kincstárnak fizetendő mederhasználati díj mértékéről!

Bóják népe
Bóják népe


Kapcsolódó cikkek:

Rest Bulcsú

Rest Bulcsú