A BAHART középtávú stratégiájában hangsúlyos pillérként jelenik meg az erőforrások fejlesztése, melynek szerves részét képezi a munkavállalói állomány, így a hajósok folyamatos képzése is. A BAHART, mint a régió felelős szolgáltató vállalata elkötelezett a szakképzett, helyi munkavállalók foglalkoztatásának és képzésének elősegítése mellett. A Siófoki Szakképzési Cetrum célja, hogy a régió munkaerőkeresletéhez legoptimálisabban igazodó képzési kínálattal rendelkezzen. A Balaton régió turizmusának növekvő tendenciáihoz igazodó képzéspalettába illeszkedik a most elindítandó hajós képzés is. A munkaerőpiaci hatások és az iskolarendszerű utánpótlás képzés hiánya, valamint ezek felismerése hívta életre a Siófoki Szakképzési Centrum és a Balatoni Hajózási Zrt. szakmai együttműködésével a 2018. őszén elinduló hajós képzést Siófokon, mellyel az országban már két helyen érhető el ez az oktatás.

A BAHART hajóin megrendezésre került sajtónyilvános eseményen - melyen részt vett Molnár Attila a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főigazgatója is - Szamosi Lóránt a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója és Kollár József a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója ünnepélyesen aláírta a két Társaság együttműködési megállapodását. Az eseményen lehetősége nyílt az érdeklődőknek a szakmai képzés részleteinek megismerését követően a BAHART hajóinak és telephelyének szakszerű vezetéssel való bejárására is.

A jelentős számú hajós munkavállalót foglalkoztató „nagy” állami vállalatok átalakulásának következményeként, a hajós felsőfokú szakképzés mára teljesen megszűnt, az iskolarendszerű középfokú képzés pedig tartalmában és a résztvevők számában egyaránt megváltozott. Ezzel egyidejűleg a gyakorlati képzőhelyek száma, valamint az elméleti és gyakorlati oktatók száma is csökkent.  A ma működő magyar hajózási vállalkozásokhoz egyre kevesebb szakirányú végzettségű pályakezdő fiatal jelentkezik, illetve ezen vállalkozások szakember igénye és a jelenlegi iskolarendszerű oktatásból kikerülő potenciális munkaerő szakmai tudása nem találkozik. A fentiek ismeretében nagy öröm számomra, hogy a BAHART és a Siófoki Szakképzési Centrum összefogásával elindulhat egy jelentős hiánypótló képzés a régióban.” – emelte ki Szamosi Lóránt a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója a sajtóeseményen, melyre csaknem 200 diák és érdeklődő látogatott el.

Jelenleg Magyarországon két szintű iskolarendszerű hajós képzés lehetséges, melyek eddig kizárólag Budapesten voltak megszerezhetők. A képzésben résztvevők jelentős számban a megszerzett végzettséggel külföldön keresnek munkát, vagy pályaelhagyóvá válnak. Emellett elmondható, hogy az iskolarendszerű középfokú oktatás még nem teljesen elégíti ki a magyarországi munkaerő-piaci, munkaadói igényeket. Az iskolarendszeren kívüli, hatósági képesítések megszerzésére irányuló tanfolyamok pedig nem központi szervezés és felügyelet mellett történnek, hanem piaci alapon alakult és minőségében jelentősen eltérő képzőszervek végzik.

Kollár József a BAHART vezérigazgatója az eseményen elmondta: „A Siófoki Szakképzési Centrummal közösen tervezett hajós technikus képzés elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a Balaton régióban élő potenciális munkavállalókat készítse fel a hajós hivatásra. A hallgatók gyakorlatai képzőhelye a Balatoni Hajózási Zrt. lesz, és ennek megfelelően a szakmai tárgyak oktatását évtizedes hajózási gyakorlattal és oktatói tapasztalattal is rendelkező BAHART hajóparancsnokok és géptisztek végzik. A BAHART hosszútávon a hajós állomány megfelelő szakmaiságú hajós szakemberekkel való utánpótlását és a várható jövőbeni fejlesztések során a BAHART hajóflotta bővítésével jelentkező hajós munkaerő igény kielégítését várja a képzés elindításától.

Az eseményen a BAHART hajózási üzemeltetési igazgatója, Turcsik Gábor, valamint a Társaság két hajóparancsnoka – Molnár Endre és Peizer Szabolcs adtak ízelítőt a résztvevő diákoknak és vendégeknek az induló hajós képzés részleteiről, megszerezhető kompetenciáiról, majd telepbejárás keretében az érdeklődők bepillanthattak a hajós szakma rejtelmeibe. Kiemelték, hogy a képzés célja az állam által elismert Hajózási technikus szakképesítésre történő felkészítés, amelynek során a képzésben résztvevők képesek lesznek részt venni hajó gépházi és fedélzeti munkájában, a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban, valamint a napi tevékenységben. Elsajátítják a szolgálati beosztást ellátásának követelményeit, továbbá német vagy angol nyelven, alapszinten kommunikálni. El tudják látni önállóan a vízből mentést, és képesek lesznek elsősegélyt nyújtani, újraéleszteni. A képzésben résztvevők a megfelelő gyakorlati tapasztalatok és további képesítések megszerzése után bejárva a hajós életpályát, a jövő hajóparancsnokaivá válhatnak.

A Siófokon induló új képzési program elérhető mindazon érdeklődők számára, akik a meghatározott jelentkezési feltételeknek megfelelnek (érettségi végzettség, úszástudás, egészségügyi alkalmasság) és a képzési program tartalmi elemeinek elsajátítását követően új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célként. A tervezett képzési idő 800 óra (320 óra elméleti- 480 óra gyakorlati oktatás). Az elméleti oktatás a Siófoki Szakképzési Centrum egyik tagintézményében, a gyakorlati oktatás a BAHART hajóin és hajójavító bázisán történik, mindezzel magas színvonalon biztosítva a képzésben résztvevők szakmai felkészítését és valós vízi és hajózási körülmények között megszerezhető gyakorlati tudását.