A Magyar Vitorlás Szövetség, üzemeltet egy rendszeresen frissített oldalt, ahol a koronavírus miatt kialakult helyzet vitorlázással kapcsolatos kérdésekre adnak válaszokat.

Ami talán a legfontosabb, hogy bizonytalan ideig mindenféle vitorlás és vízi esemény megtartását betiltotta a hatóság. Azokat is, melyekre korábban engedélyt adtak ki. Ez azt jelenti, hogy sem versenyt sem túrákat, sem egyéb szervezett programot nem lehet megtartani.

A kijárási korlátozás betartását a rendőrség/vízirendészet is ellenőrzi. Ilyen ellenőrzésekről már bejelentés is érkezett lapunkhoz. Elküldtem tehát a kérdéseimet a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságnak, ahonnan szinte rögtön visszahívást is kaptam, majd hamarosan a válaszok is megérkezetek.

Lássuk tehát a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat, majd tekintsük át, hogy ez mit jelent a gyakorlatban:

Kérdés:
- milyen módon ellenőrzi a vízirendészet/rendőrség, hogy a hajón tartózkodó emberek egy háztartásban élnek-e?

Válasz:
A rendőrség vízirendészeti szervei a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése érdekében kifejtett tevékenységük során a kikötőkben, valamint a vízterületen is közbiztonsági és közlekedés-biztonsági ellenőrzéseket tartanak, melynek szükség esetén részét képezi az intézkedés alá vont személyek igazoltatása és a lakcímadataiknak az ellenőrzése is.

Az igazoltatásra elsősorban a személyazonosság igazolására alkalmas okmányból, a lakcím (vagy tartózkodási hely) adatok ellenőrzésére a lakcímkártyából, vagy - az eljárás alá vont személy szóbeli nyilatkozata alapján - a Belügyminisztérium által kezelt központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett adatok összevetésével kerül sor.

Kérdés:
- milyen esetben szab ki büntetést a hatóság a kijárási korlátozások megszegéséért?

Válasz:
Szankció olyan esetekben szabható ki, amikor a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben (Kijárási rendelet) foglaltakkal ellentétes magatartás valósul meg.

Kérdés:
- milyen módon kell eljárni a hajózóknak, ha meg szeretnének felelni a kijárási korlátozásban előírtaknak?

Válasz:
A kormányrendelet egyértelműen fogalmaz: A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Az alapos indokok között szerepel az egyéni szabadiős sporttevékenység, amit egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Tehát:
Vitorlázni lehet! Azonban a hajón (úgy a kikötőben, mint a vízterületen) csak egy háztartásban élők tartózkodhatnak. Kulcskérdés, hogy ezt miként határozza meg a hatóság, mely kérdésre a fenti válaszban egyértelmű a válasz. Személyes papírok ellenőrzése mellett (vagy azok hiánya esetén) a központi nyilvántartás adatait veszik alapul.

Kijelenthetjük, hogy az a biztos, ha az egy háztartásban élőknek (egy hajón tartózkodóknak) ugyanarra a lakcímre szólnak a papírjaik. Abban csak bízni lehet, hogy ha egy család együtt hajózik, de esetleg a család valamely tagja bármilyen okból hivatalosan másik címre van bejelentve, akkor az intézkedő hatósági személy ezt mérlegeli. Az pedig egészen biztos, hogy baráti társaságok, versenycsapatok közös hajózására nincs lehetőség.

Hozzá kell tenni, hogy állampolgári kötelesség a lakóhelyünknek megfelelő lakcímkártyával rendelkeznünk:
"A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál jelentheti be."

Az eljárást nem könnyíti meg, hogy a lakcímváltozás bejelentéséhez személyes ügyintézés szükséges, melyre a jelenegi helyzetben csak előzetes időpontfoglalás után van lehetőség. Ezt meg lehet tenni a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes -oldalon akkor is, ha nincs "ügyfélkapu" regisztrációnk. Tehát az a sajátos helyzet áll elő, hogy ha meg szeretnénk felelni a jogszabályoknak (melyek azt célozzák, hogy minél kevesebb szociális kapcsolatot létesítsünk), személyesen kell elmennünk egy okmányirodába a szükséges papírok elintézéséhez.

Összegezve: Maradjatok inkább otthon. Ha nem bírtok ellenállni a víz hívó szavának, akkor csak egyedül, vagy olyan személyekkel menjetek fel a hajóra, akikkel egy lakcímre szólnak a papírjaitok. Ne szervezzetek versenyt/túrát/edzést. Ne kössétek össze hajóitokat más hajókkal. A kikötőbe illetve az oda és visszaúton fordítsatok különös figyelmet a távolságtartása és a higiéniás előírások betartására (fertőtlenítés, maszk, kesztyű, 1.5 méteres távolság).

Vigyázzatok magatokra és sporttársaitokra is!