A képzésről bővebben az egyetem honlapján lehet bővebben tájékozódni,  az itt olvasottak szerint a  képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, melyekkel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szak elindulásának feltétele minimum 8-10 fő jelentkezése, a képzés formája levelező, államilag támogatott és költségtérítéses szakokra lehet jelentkezni.

A jelentkezés menete módja a felvi.hu (Testnevelési Egyetem) megtalálható

Sigmond Andrást lehet és érdemes keresni a felmerülő kérdésekkel.

 A jelentkezés határideje: 2021. február 15.