1. VR korcsoportok

A Versenyrendelkezésekben az idei évben is felülvizsgálásra kerültek a hajóosztályokon belül díjazásra kerülő korcsoportok. Hosszas kutatást folytatott a munkacsoport és a Titkárság főleg a támogatott és egyéb ifjúsági osztályok a nemzetközi- és hazai díjazásának összehasonlításával. Ezt követően egyeztetéseket kezdeményeztünk az ifjúsági osztálykapitányokkal. Végül a szakbizottságok és Titkárság alkotta munkacsoport az elnökség felé azt a javaslatot tette, hogy egy már aktivitását elnyert hajóosztály a Versenyrendelkezések módosításakor szabadon dönthessen a 7 osztályon belüli díjazható korcsoportokról. Fontos, hogy az az osztály, aki változtatni kíván az előző évek gyakorlatán, jelezze ezirányú szándékát a Versenyrendelkezések módosítására tett javaslatával, a megadott határidőn belül.

Ezen felül meg kell jegyezni, hogy bármely kiírt értékelési korcsoportban vagy kategóriában, a díjazás és értékelés csak akkor történhet meg, ha valóban elegendő számú induló van a versenyen és azok megfelelnek a részvételi követelményeknek. 10 méter alatt 8 hajó/értékelési kategória, 10 méter felett és az összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle, Folkboat osztályoknál 6, de mindkét esetben nem elégséges a nevezés, legalább egy futamon érvényesen el kell rajtolnia a hajóknak.

A szabálymódosításnak köszönhetően idén módosult az O’pen Skiff, RS Feva és Kalóz osztályokon belüli lehetséges értékelés és díjazás. Sok sikert kívánunk az osztályoknak, hogy elegendő indulóval teljesítsék a feltételeket és valóban díjazzák is a korcsoportokat!

 1. Hajóosztály aktivitási pályázat – aktivitási riport

A Nautic 370 RUN osztálykapitány javaslatára az MVSZ Titkársága 2021-től új módon segíti az osztálykapitányok életét. Az idei évig az éves hajóosztály pályázat leadásakor az osztálykapitányoknak maguknak kellett éves aktivitási riportot készíteniük, hogy eleget tegyenek az aktivitási pályázatnak.

Mivel a titkárság részletes statisztikákat vezet az éves osztályaktivitásokról, így Temesfői Zénó azt javasolta, hogy MVSZ adminisztráció készítse el miden évben az aktivitási riportot a versenyeredmények alapján. A módosításnak köszönhetően az osztálykapitányoknak elegendő a hatályos osztályszabályok és az éves osztálygyűlési jegyzőkönyv beküldése, valamint egy adategyeztető űrlap kitöltése. Bízunk benne, hogy ezzel is segíthetjük az osztálykapitányok munkáját.

 1. Hirdetésviselési engedély – határozatlan időre, visszavonásig

Szintén a Nautic 370 RUN osztály kérelmezte, hogy lehetőség szerint a hirdetésviselési engedélyek 2021-től határozatlan időre legyenek érvényesek. A kérést a titkárság jogi képviselője megvizsgálta, és segítségével hamarosan elfogadásra kerül az MVSZ új Reklámszabályzata, mely lehetővé teszi, hogy az engedélyeket határozatlan időre, visszavonásig állíthassa ki a Titkárság.

Ez éves szinten természetesen sok sporttársnak könnyít majd adminisztrációs terheit, azonban felhívjuk a hajósok figyelmét, hogy ezzel egyidejűleg az engedélyt kérők a továbbiakban felelősséggel tartoznak esetleges változás esetén, vagy a hajó eladása, hirdetés módosulása, vagy megszűnésé esetén a változások bejelentésével.

 1. A nevezési díjakat hajónként, vagy személyenként a verseny szervezője határozza meg

A Versenyek Tisztségviselőinek Bizottsága javaslatára az idei évtől ismét elérhető az MVSZ nevezési díjaktra tett ajánlása. Az ajánlások alapvetően a ranglistaversenyekre és bajnokságokra érvényesek és figyelembe veszik azt is, hogy egy vagy több napos eseményről van szó.

A versenyrendezők természetesen jogosultak az ajánlott nevezési díjaktól eltérni, azok csupán iránymutatásként szolgálnak a versenyszervezők számára.

 1. YS Open

Az új YS szabályzat bevezetésével az Értékelési csoportok újabb értékelési kategóriával a YS Open csoporttal bővültek. A modern hajók számára kialakított csoport célja, hogy a különleges és fejlett hajók összemérhessék teljesítményüket YS szám segítségével.

Azon hajók, melyek az alábbi kritériumok valamelyikét teljesítik YS Open értékelési csoportba kerülnek:

 • Billenthető tőkesúly
 • Vízballaszt / egyéb mozgatható ballaszt
 • Carbon hajótest, az MVSZ versenyrendszerében osztályba sorolt hajók kivételével.
 • DSS
 • Uszonyok
 • Kiülő-keret vagy legalább 2 pár trapéz, az MVSZ versenyrendszerében osztályba sorolt hajók kivételével

Ebben a csoportban a díjazást már 2020-ban is több versenyén kiírta az MVSZ, 2021-től bízunk benne, hogy minden nagyobb túraversenyen értékelésre kerül majd a kategória azáltal, hogy a Versenyrendelkezésekben is feltüntetésre kerül.

 1. Ranglistaszámítás – résztvevő hajók száma

Pontosításra került a ranglistaszámítás módszere is, a jövőben a számítás alapját nem az adott versenyre nevezett hajók adják, hanem a „Résztvevő hajók száma”. A különbség a két kategória között, hogy a résztvevő hajóknak érvényesen el kell rajtolniuk 1-1 futamban. Mivel egy nagyobb létszámú osztályban a nevezők és résztvevők száma jelentősen eltérhet, így a ranglistaszámításkor pontatlanságokat okozott a nem megfelelő kifejezés használata.

 1. Tisztségviselők listája

Korábban a versenyszervezőknek a tisztségviselők listáját jóval a verseny előtt (30-45 nappal a verseny első napja előtt) el kellett juttatnia a Titkárságnak jóváhagyásra. A Versenyek Tisztségviselőinek Bizottsága javaslatára a jóváhagyási folyamattól mentesülnek a szervezők, csupán a verseny első napját megelőző napon kell majd közzé tenniük a listát.

 1. YS szabályzat

Ígéretünkhöz hűen a tavaly bevezetett YS szabályzat is számos módosításon esik majd át az idei évben annak érdekében, hogy tovább finomítsuk a hazai előnyszámadásos rendszert.

Számtalan értékes javaslat érkezett a szabályzat módosításával foglalkozó munkacsoporthoz, melyeket ezúton is köszönünk. Közülük néhány változtatás nélkül elfogadásra került. Többségük azonban néhány valós problémára mutatott rá, de tökéletes megoldást nem kínált, így a munkacsoport hónapokon keresztül próbaszámításokat végzett a lehető legjobb kalkuláció megtalálása érdekében.

Az egyik ilyen terület volt, a YS szám kalkulációhoz használt versenyek kritériumának túlságos szigorítása. A Balatonon nehéz „átlagos” szélviszonyokat megállapítani, a számítások és szabályzat szerinti ideális szélviszonyokban nagyon kevés verseny fut le. Ugyanakkor lehetnek olyan szélviszonyok, amik irreális eredményeket hoznak. A jövőben - bár minden lehetséges versenyeredményt figyelembe veszünk - azt figyeljük, hogy egyes hajók esetében mekkora a YS szám ugrás, és ezt korlátozzuk majd.

Többek javaslatára a korábban használt PM mutatót a bizottság eltörli majd, így minden futott verseny – függetlenül attól, hogy az adott hajónál az a szezonban hányadik lefutott regatta – azonos súllyal szerepel majd a YS szám kalkulációban. A magyar viszonyok között valóban praktikusabb, ha az év során minden verseny ugyanazzal a súllyal járul hozzá az előnyszám korrigálásához.

Az egyedi hajók a jelenlegi rendszerben valóban hátrányt szenvednek a típusban versenyző hajókkal szemben, ezért a Hajózástechnikai Albizottság döntése alapján a 2021-es versenyszezonra az új DYS számok meghatározása úgy történik, hogy hajótípusonként a versenyeken a befutott hajók 1-3. helyezettek időeredményét veszi figyelembe.

Az előnyszámításos rendszerek, és a YS-ben, valamint ORC-ben versenyzés kiemelt figyelmet kapott az MVSZ második Webinar előadásán is, ahol Szeremley László HTAB elnöke és Farkas Péter MVSZ technikai vezető tartott előadást a témában.