Sokkal inkább fontos, hogy a privilegizált helyzetben lévő országos szakszövetség jól, törvényesen és hatékonyan működjön.

A soron következő MVSZ közgyűlés elvben lehetőséget biztosítana arra, hogy a tagság e három, fent megjelölt követelményt érvényesítse. A közgyűlésnek határoznia kell a Szövetség új alapszabályáról. Az alapszabály tervezetet felkészült szakemberekből álló bizottság készítette elő és a hatályos jogszabályi környezethez igazította, ugyanakkor a javasolt alapszabály, a tagszervek közgyűlési szavazati joga tekintetében nem orvosolja az aránytalanságokat. A szavazati arányok differenciálása jelenleg és a tervezett módosításban is az élsportban elért eredmények figyelembevételével történik.

A probléma kétirányú,

a.) az egyes tagszervek közgyűlési képviseletének aránytalanul magas mértéke, az egyik hiba, míg a másik, hogy

b.) a tagszerv közgyűlési többlet-képviseletét csupán egyetlen szempont, az élsportban elért eredmény alapozza meg.

Nem indokolt és cseppet sem demokratikus, hogy két azonos taglétszámú, tagszerv között akár hatszoros szavazati arány eltérés állhat fenn. Véleményem szerint az arányeltolódás legfeljebb, dupla mértékű lehetne. Így volna biztosítható, hogy a közgyűlés működése megfeleljen a törvényesség és a tisztesség követelményének.

A megoldást abban látom, hogy

a.) gátat kell szabni a taglétszám alapján járó szavazatok és az eredményesség premizálásából eredő szavazatok jelentős aránytalanságának,

b.) az eredményesség mellett más szempontot - például a vagyoni hozzájárulások mértékét - is értékelni kell, mint többlet-képviseletet eredményező tényezőt.

Az új alapszabály tervezetnek kétségtelen erénye azon rendelkezése, hogy a tagszerv annyi képviselővel kell képviseltesse magát a közgyűlésen, ahány szavazata van. A változtatás megszünteti a meghatalmazással szavazók létjogosultságát, de jól működni csak akkor fog, ha az alapszabály szavazati jogot, kizárólag a tárgyévben versenyengedéllyel rendelkező, felnőtt klubtag sportolónak biztosít.

Az elején azt írtam, hogy elvben van lehetőség a változtatásra. Ez valóban csak elvi lehetőség, mivel az alapszabály szavazati arányainak megváltoztatását az aránytalanság haszonélvezőinek kéne megszavaznia a közgyűlésen. Könnyen megállapítható, hogy a circulus vitiosus csapdájába estünk.

 

Bodnár Imre