Ezt a nézetet a cikk nem cáfolja kellően. Ugyanis egy verseny lebonyolításában az alábbi testületek vesznek részt:

 

1)     Rendezőbizottság: feladata a versenyhez szükséges feltételek megteremtése (a szél kivételével), mind pénzügyi mind személyi és tárgyi dolgokat beleértve. Ilyenek többek között a pénz előteremtése, motorosok, bóják, lobogók stb. biztosítása, a versenyt lebonyolító személyek és testületek (Versenyvezetőség, Sajtós, Versenybíróság) felkérése, megbízása, hatóságokkal való eljárások stb. Ennek a testületnek a feladata a „VERSENYKIÍRÁS" összeállítása, jóváhagyatása és kihirdetése.

2)     Versenyvezetőség: Vezetője a Versenyvezető, akinek szava mind a parton, mind a vízen döntő a tényleges verseny, versenysorozat során. E testületbe tartozik mindenki, aki a verseny lebonyolításában aktívan részt vesz: A rajt és/vagy célhajón lévők, a pályamotorosokon dolgozók, felmérők, versenyirodára beosztottak, eredményszámolók, és így tovább. Feladata a „VERSENYUTASÍTÁS" kiadása és szétosztása, a futam(ok) szabályoknak megfelelő levezetése és az eredmények kihirdetése.

3)     Versenybíróság vagy másképpen Óvási Bizottság: Tulajdonképpen ez a testület lenne a köznyelvben használt „Zsűri". Tehát a fenti bizottságoktól teljesen független olyan testület, amelyik a cikkben leírt feladatok ellátására alakult a versenyszabályok betartására és betartatására. Joga fellépni a Versenyvezetőséget érintő kérdésekben is, ha azok ellen „orvoslati kérelmet" adtak be.

A képet azonban árnyalni kell, mert a „Vitorlázás Versenyszabályai"(VSz), e körön belül disztinkciókat alkalmaz:

-          A rendező hatóság vagy a versenyvezetőség által megbízott testület az „ÓVÁSI BIZOTTSÁG".

-          A szervező hatóság vagy a Nemzetközi Vitorlás Szövetség által kijelölt „NEMZETKÖZI ZSŰRI".

A fentiek alapján a „Zsűri" megnevezés azon kívül, hogy mint gyűjtőfogalom nem állja meg a helyét, még túl általános megnevezés is, mert csak a valóban nemzetközi testületet illeti meg, aminek összetételi követelményeit a VSz pontosan meghatározza, mégpedig földrajzi ország-csoportok között különbséget téve.

Németh Miklós