NYÁRVÉGI  KISFÖCCS  VITORLÁS  ÜNNEPSÉG ,BÓLYAKERÜLÉSSEL. ALAPVETŐEN  NAGY HAJÓK RÉSZÉRE


AZ ÜNNEPSÉG LEBONYOLÍTÁSA:

Az ünnepség helye és ideje:    Balatonkenese, 2010. augusztus 28.

Az ünnepség célja :    Érezzük jól magunkat

Az ünnepség  rendezője:    Balatonfői Yacht Club
   
Ünnepségvezető :    Dr. Viszkei András

Ünnepség elbíráló elnök:      Nagyzoli  ( Süsi )

Felügyelőorvos:    Dr. Székely László , segédorvos Dr. Haynal Géza

Szabályok:    Úgy ahogy ez idáig megszoktuk

Résztvevő hajóosztályok :    Nagy hajók és  több-testűek

A nevezés helye és ideje: Balatonkenese Főnix tér 3. BFYC Tiszti Kaszinó 2010. augusztus 28. 9-10 -ig

Nevezési díj:    kikötőlakóknak 5 KF - 36 lábig 10 KF - 36 lábtól
nem kikötőlakóknak         10 KF
többtestűeknek testenként  5 KF   
                                                          

Nevezési  korlátozások :
Az előző évek nyertesei saját ill. hasonló típusú hajóval nem indulhatnak ( lista Süsinél megtekinthető )

Ünnepség útvonala: Kenese előtti vízterület, pontosítása a kormányos értekezleten

Kormányos értekezlet 10 órakor a Tiszti Kaszinóban.

Rajtidő:
Valamennyi hajóosztály részére
2010. augusztus 28-án szombaton 11,00 óra
10 óra 55 perc figyelmeztető  Code V                   1 lövés
10 óra 59 perc előkészítő        Code P                      1 lövés
11 óra 00 perc RAJT              Code V, P bevonása  1 lövés
   
A rajteljárás ideje alatt hátszélvitorlát vagy blistert használni tilos! Azokat csak a rajtlövést követően  3 (három) perc múlva
lehet  felvonni.

Rajtidő korlátozás:    A rajtjelzést követő 20 perc eltelte után rajtoló vitorlás, "el nem rajtolt hajó"-ként, DNS kerül értékelésre.

Futamidő korlátozása:    Az utolsó érvényesen célba ért hajó befutási ideje 2010. augusztus 28. 15,00 óra. Az eddig az időpontig be nem érkezett hajókat az Ünnepségrendező "nem ért célba", DNF jelzéssel értékeli.
       

Az ünnepség rövidítése:
Amennyiben az Ünnepségség-vezető úgy ítéli meg, hogy a gyenge szél miatt a hajók nagyobb részének kétséges az ünnepség időben történő teljesítése, úgy bármelyik pályajelnél befuttathatja a mezőnyt, vagy rövidítheti a pályát és ebben az esetben a következő pályajelnél van a befutó.
A célvonal  minden esetben az előző pályajel irányából jövet, arra merőleges elhelyezésű.

Nyilatkozattétel:    A  kikötő előtt elhelyezett kapuk közötti áthaladás után lehet csak motort indítani. A célvonal a Tiszti kaszinóban, a „kiürített"  pohár pulthoz  koppanása az ünnepség  szabályszerű teljesítését jelenti.

Óvás:        Az óvást legkésőbb az ünnepségrendezői  irodában ( Tiszti kaszinó) partra érkezés után 0,5 órán belül be kell jelenteni. Az óvási szándékról értesíteni kell az óvott felet, viselni kell az óvólobogót, továbbá a célba futásnál be kell jelenteni az ünnepségvezetőségnél  és meg kell győződni arról, hogy a bejelentést tudomásul  vették.
Az óvástárgyalás időpontját, az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások rajtszámát a hirdetőtáblán közlik.
A tanú(k) megjelenéséről a meghívó félnek kell gondoskodnia.

Óvási díj:    20 KF

Értékelés: 
    nagyhajóknak : Saját yardstic számával korrigált idő alapján  
Számított idő(sec) =futott idő (sec) x 100 / YS
többtestűeknek : abszolút befutás alapján
Abban a nem várt esetben, ha egynél több hajó a többtestű osztályban nem indulna,értékelésre, kihirdetésre és díjazásra mindenképp sor kerül.
              
Biztonsági rendelkezések:    Ha az ünnepségen a szélerő meghaladja a B.3 értéket, a  résztvevők kötelesek mentőmellényüket már a kikötőből való kiinduláskor viselni és magukon tartani mindaddig, ameddig a B.3-as szélerő fennáll.        

Díjkiosztó:   
        2010. augusztus 28. szombaton 16 órakor
               
Egyéb rendelkezések:   
Nehezen vagy nem bomló anyagot a vízbe dobni vagy beengedni szigorúan tilos.  Ilyenek: üveg, fém, műanyag, papírgöngyöleg stb., különös tekintettel  az olajra és származékaira. Amennyiben az ünnepségvezetőség az ünnepség ideje alatt, illetve a ki- és bevitorlázás alatt ilyet észlel,  a tiltás ellen vétő hajó(k)at a rendezvényből kizárja és DNF-vel értékeli.

Szavatosság kizárása:

Az ünnepség  rendezősége  nem vállal felelősséget sem a résztvevők, sem  hajók alkalmassága tekintetében, sem pedig az ünnepségen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért vagy anyagi károkért.


Jó szelet !
Ünnepségrendezőség