Tavalya februárban, lapunk induló számának vezércikkében egy alternatív vitorlásszövetség gondolatával játszottunk el. Persze - ahogy írtuk akkor is - nem egy árnyék MVSZ kiépítése volt a célunk, inkább megmutatni a jelenlegi intézmény visszásságait, szigorúan a konstruktív kritika jegyében. Akkor a problémák egyikeként kiemelt szerepet a szavazási szisztéma aránytalanságainak, amely kikezdhetővé teszi a döntések legitimitását is.

Egy nagyobb érdeklődésre számot tartó közgyűlésen legfeljebb 160 szavazati jog képviselteti magát - ebből három egyesület birtokolja a szavazatok közel 60 százalékát, holott a 3942, MVSZ által regisztrált vitorlázóból legfeljebb 900-at képvisel a három klub. A döntéshozók aránya a három tagszerv konszenzusa esetén nem haladja meg a 25 százalékot, sőt a valóság az, hogy három tagegyesületi vezető akár „kézben tarthatja" a Magyar Vitorlás Szövetség működését is. Szemléletes és élő példa, hogy van olyan 130 tagot képviselő klub, melynek 30 szavazata van a közgyűlésben, míg a 121 tagot képviselő másik szervezetnek csupán 5.

A szavazati arányok túlzott mértékű eltolódásának oka az Alapszabály rendelkezéseiben keresendő. Jelentős többletszavazatokat biztosít az élsportban elért eredmény. Túlzás ez egy olyan szövetség működésénél, melyben deklaráltan amatőr sportolók alkotják a tagság túlnyomó többségét. Szembeszökő az aránytalanság, ha figyelembe vesszük, hogy a többlet-szavazatokat biztosító élsportolók köre bizonyosan nem haladja meg a regisztrált tagok 15 százalékát.

A cikk megjelenése óta eltelt bő másfél év, de hízelgő még a gondolat is, hogy szavaink meghallgatásra találtak.

 

Október 17-én hétfőn este a budapesti Sportok Házában rendezett MVSZ rendkívüli közgyűlésen a tagság módosította az MVSZ Alapszabály egy fontos pontját. Így ezentúl minden tagegyesületnek, szervezetnek szavazatai érvényesítéséhez  megfelelő számú képviselőt kell küldenie a gyűlésekre. Vagyis megszűnik az a lehetőség, hogy egy tagszervezet összes szavazatát egyetlen képviselő kezelje.

Az elmúlt időszakban az MVSZ közgyűléseken nagyon kevesen vettek részt. A kisebb, egy szavazattal rendelkező egyesületek rendszeresen nem küldtek képviselőt a szavazásra. Sokak szerint azért, mert a sok, 30-40 szavazattal biró nagy tagok úgyis könnyen érvényesítik akaratukat. Részben azért, mert az Alapszabály rendelkezései értelmében az egyesületek részéről elég volt egyetlen képviselőt küldeni, aki az összes, az adott klub rendelkezésére álló szavazatot kezelhette. 

Ez természetesen könnyebbséget jelentett a három legnagyobb egyesületnek (BYC, Spartacus és TVSK), akiknek így nem kellett rengeteg tagot elküldeni a gyűlésre szavazati erejük érvényesítésére. A kis egyesületek joggal vélték úgy, hogy a részvétel, a vitákon való aktív jelenlét értelmetlen, ha a szavazást néhány képviselő eldöntheti.

Az indítvány végül egyetlen szavazattal érte el a szükséges kétharmados támogatói arányt. Akárhogy is, véleményünk szerint feltétlenül jó irányba történt elmozdulás, így kijár a dicséret a Szövetségnek.

Részletek az MVSZ oldalán.

Tordai Zsolt