Felhívom szíves figyelmeteket, hogy minden a szabályzat módosítását érintő kérdésben csak a fenti határidőig és a megadott módon tudtok javaslatot tenni, a később beérkezett előterjesztéseket a 2021-es versenyszezonban már nem tudjuk érvényesíteni.

Fontos:

Csak a hiánytalanul kitöltött űrlapokat tudjuk elfogadni, hiánypótlásra október 15-ét követően nincs lehetőség. A változtatási javaslataitokat indokoljátok is, hogy azt megvitatásakor a munkacsoport véleményezhesse!

A kitöltött űrlapokat doc vagy docx formátumban  hunsail@hunsail.hu email címre kérjük megküldeni!

Tanácsoljuk a javaslatokat a beadási határidő előtt benyújtani, hogy hiányos vagy helytelen kitöltés esetén még elfogadási határidőn belül lehetőségetek legyen hiánypótlásra.

 Alábbiakban olvashatjátok a szabályzatot érintő javaslatok feldolgozásának munkamódszerét.

Kérdés esetén állunk rendelkezésetekre.

Segítő közreműködéseteket előre is köszönjük!

Szabályzat módosításának munkamódszere

 • Az űrlapon megjelölésre kell, hogy kerüljön az érintett szabályzat, annak pontja, annak aktuális és javasolt módosításának pontos szövegezése, illetve az indoklás a módosítás szükségességéről.
  1. Csak a hiánytalanul kitöltött űrlapokon, határidőn belül beérkezett javaslatok vehetők figyelembe a szabályzat módosítása során.
  2. A javaslatok beküldési határideje adott év október 15.
 • Az MVSz Titkársága október 15-ét követően összesíti a beérkezett javaslatokat, illetve az új szabályzat munkapéldányába feltételesen átvezeti azokat, majd továbbítja a munkacsoportnak.
 • A szabályzatok módosítását a szakbizottságokból felkért munkacsoport végzi, egyes esetekben más szakemberek véleményét is bekérheti a javaslatok megvitatásakor.
 • A munkacsoport megvizsgálja, hogy a beérkezett előterjesztések megvitatása, hozzávetőlegesen mennyi ülést tesz szükségessé, majd időpontot egyeztetnek ezekre.
 • A tanácskozásokról minden esetben rövid jegyzőkönyv készül, a már megvitatott indítványok átvezetésre kerülnek a szabályzat munkapéldányában.

Egy adott javaslat 4 féle módon kerülhet tovább az elnökség felé:

A munkacsoport

 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadja
 • egyhangúlag elutasítja
 • módosításokkal elfogadja
 • nincs egyetértés a munkacsoportban, így azt javaslattételként az elnökség elé tárja

December 15-ig a dokumentum -munkacsoport által javasolt verziója- és a vitás kérdések munka anyaga a szakbizottságok véleményeivel ellátva elnökségi határozati javaslat formájában előterjesztésre kerül.

Januári ülésén az elnökség a módosítást követően megvitatja az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot, a munkacsoport által meg nem hozott döntéseket, majd elfogadja a végleges szabályzatot.

A szabályzat február elsejével hatályba lép.

Köszönettel 

Holczhauser András 

Főtitkár