A verseny rendezője:         Lellei Vitorlás Egylet
Versenyvezető:         Beliczay Péter
Versenyorvos :             dr. Balla György

Versenyszabályok:
Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 2009-2012. Az MVSZ 2010. évi Általános Versenyutasítása és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás érvényes. A versenyutasítás közvetlenül kapcsolódik a közzétett versenykiíráshoz.

A verseny résztvevői, nevezhető hajóosztályok: YS I., YS II., YS III.

Nevezés helye és ideje: 2010. 11. 06. 08-10 óráig a BL Apartments & Yachtclub vitorláskikötő kikötőmesteri irodájában működő versenyirodán.

Nevezési díj: 4.500.- Ft.

Kormányosi értekezlet: 2010. 11.06. 10,00 órakor a rendezvénysátorban

Versenypálya: A széliránytól függően kitűzve. Rajt: a balatonlellei BL Apartments & Yachtclub kikötő előtti vízterületen a mólótól jobbra (keletre) 6-700 méterre.

Rajtvonal: egy pályajel és egy vitorlás hajó sárga lobogóval - a köztük lévő egyenes.

Pályajelek: a pályajeleket minden esetben külső oldalon kell elkerülni! A kormányosi értekezleten lesz meghatározva a tényleges oldal.

Versenytáv:
A kormányosi értekezleten ismertetettek szerint.
A RAJT ELŐTT JELENTKEZNI NEM KELL!

Rajtidő: 2010. 11. 06. 11,00 óra
A két zsűri hajó ezt megelőzően 30 perccel „sárga lobogóval" a rajthelyet kitűzi.
-10,55 órakor figyelmeztető jelzés a, a sárga lobogó mellé a „P" lobogó felvonása (fehér lobogó kék szegéllyel) hangjelzés mellett.
-10,56 órakor előkészítő jelzés a, a sárga lobogó  és a „P" lobogó mellé felvonása kerül „A" lobogó (fehér kék fecskefarokkal) hangjelzés mellett.
-10,59 órakor előkészítő jelzés, „A" lobogó bevonása + hangjelzés
-11,00 órakor rajtjelzés, „P" lobogó levonása, és hangjelzés.
A rendezőség a rajtnál nem alkalmazza az 1 perces szabályt, ezért a korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.
A rajteljárás alatt sem hátszélvitorla, sem blister nem vonható fel, csak a rajt után 3 perc múlva. Ennek időpontját a rajthajóról hangjelzéssel jelezzük.

Rajthalasztás:
A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyeztető időjárás miatt halaszthat.

Futamidő korlátozása:
Az utolsó „célba ért hajó" befutási ideje 16.00 óra.

Pályarövidítés:
Pályarövidítés bármely pályajelnél lehetséges, a szabályok szerint.

A verseny félbeszakítása:
A versenyvezetőség a versenyt nem szakítja félbe. Minden hajó kormányosa egyénileg viseli a verseny feladásának, vagy folytatásának felelősségét. Az a vitorlás, amelyik a versenyt feladja, köteles mindent elkövetni, hogy erről a versenyirodát értesítse.

A verseny értékelése:

1./ Befutási sorrendben.
2./ YS osztályonként időkorrekció számítással.

Díjazás: Minden értékelt osztályban az első három helyezett érem díjazásban részesül.
A verseny valamennyi résztvevőjének ajándékkal kedveskedünk, és megvendégeljük a versenyzőket egy vacsorával.

Eredményhirdetés: a verseny napján, befutást követő egy órán belül a BL Apartments & Yachtclub rendezvénysátrában.

Óvás: az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott hajót, viselni kell az óvást jelző lobogót. A rendezőhajó partra érkezésétől számítva fél órán belül be kell adni irásban az óvást. Óvási díj nincs.

Egyéb rendelkezések:

A verseny novemberi időpontjára tekintettel a mentőmellény viselése az indulástól a partra érkezésig kötelező.

Szavatosság kizárása:
A verseny rendezősége és a versenyvezetőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a versenyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért, vagy anyagi károkért.

Balatonlelle, 2010. 10.15.

JÓ SZELET, JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

VERSENYRENDEZŐSÉG

dr. Bodnár Imre