Sokunknak képek társulnak az elnevezéshez, miközben egyre többen egy klubhoz, egy kikötőhöz kötődő eseményre asszociálnak. Így van ez rendjén, hiszen az Andrássy útról már szinte senkinek nem jut eszébe kiegyezéskori miniszterelnökünk, mert a gyönyörű sugárút látványélménye felülírja a névadót. Ahogy a Rumcájsz Kupa „arcát" is többen képesek maguk elé képzelni, mint a hétvégi Dolesch Iván emlékverseny legendás névadóját.

Hadd segítsek! Dolesch Iván nem egy generációnak még mindig Iván Bácsi - talán a legkarizmatikusabb ember volt akivel valaha találkoztam. Kisugárzása, megkérdőjelezhetetlen tekintélye elfedte emberi gyengeségeit, a kívülről érkezettek kezdeti szakmai hiányosságait. A vitorlázásba egy 25-ös jolle büszke tulajdonosaként csöppent be a kajak és síversenyzésben edzőként is ismert sportember. Télen a Honvéd síszakosztályát vezeti, nyáron a vitorlás versenyeken idősebb Schalbert Gyula kormányozza a hajóját. Amikor 1951-ben  a Honvéd vitorlás szakosztályát is rábízták, bátran vállalja a kihívást. 1982-ig irányítja a földvári telepet, mely többször is nevet vált, de arculatot soha. A Szpari ma is őrzi azokat a hagyományos értékeket, melyek Dolesch Iván céltudatos munkája és példamutatása nyomán váltak az egyesület „védjegyévé".

Egy 1993-ban készült interjúban így vall saját magáról:

„Olyan vagyok mint a Jack London által megálmodott figurák. Ők a példaképeim; alulról jött egyszerű emberek, akik adandó alkalommal a maguk által vállalt feladatokban mindig helytálltak. Nekem nem volt egyszerű gyerekkorom. Nagyon korán elhatároztam, hogy valamivé kell lennem... világéletemben a sportot kerestem, mint síelő, kajakozó, vitorlázó és aztán mint edző. Mindig szerettem küzdeni és persze olvasni. Ez volt az életem.

Miért lennék zárkózott ember? Talán például azért, mert sok különböző emberrel foglalkozom. Ezek között vannak számomra szimpatikus, kedvelt figurák, és vannak közöttük olyanok is - ez az életből fakad -, akiket nem kedvelek. Na már most a látszatát is el akartam kerülni, hogy kivételezzek, ezért, ha érzelmeimet a szimpatikusok felé irányítottam, akkor azt éreztem, hogy kivételezek. A jó edző szerintem nyílt, őszinte és mégis kicsit misztikus kell legyen."

Valójában igen kemény, ellentmondást nem tűrő, tiszteletet parancsoló stílusa mély nyomott hagyott a rá bízott versenyzőkben. A reggeli torna, a vízi és parti kötelező programok soha nem maradtak el. Az esti értékelő megbeszélésekről senki sem maradhatott távol, a telepre érkezni, vagy onnan távozni csak az ő engedélyével lehetett. Jelenlétében nem volt zsebredugott kéz, ha hozzánk beszélt, figyelemmel kellett hallgatnunk. Szélcsendes időben, ha már a hajók is ragyogtak, akkor sem engedett tunyulni. Súlyos betonoszlopokat kellett a telep egyik végéből a másikba mozgatnunk, nyilván azért, hogy lekösse energiáinkat, de sosem éreztük ezt a "látszattevékenységet" céltalannak. Akkor még hangárokban, emeletes ágyakon aludtunk. A takarodó, a villanyoltás szertartásának betartását igen szigorúan megkövetelte.

Ez persze nem jelentette azt, hogy az éj leple alatt ne osontunk volna ki a földvári éjszakába. Soha nem ellenőrizte, hogy ágyban töltöttük-e az éjszakát. Meggyőződésem, hogy pontosan tudta mi történik, de ezt a kis bűntudatos szabadságot meghagyta nekünk.

Ritkán humorizált, nem volt tréfás ember, ezért is keltett nagy meglepetést egy nemrég a tárgyi emlékek között kutakodók által fellelt fotó, melyen Cowboy-ként pózol kezében a startpisztolyokkal. Szeretnénk ezt a képet most közzétenni azoknak, akik ismerték, és azoknak is, akiknek a Dolesch név csak egy vésett felirat egy népszerű hagyományos verseny vitrinben őrzött díjain. 

 

NYÁRI FLOTTABAJNOKSÁG

DOLESCH  IVÁN  EMLÉKVERSENY

2 0 11

Magyar Köztársaság országos bajnoksága Csillaghajó osztályban

V e r s e n y k i í r á s

Minősítő nemzetközi flottaverseny

Faktorszám: Star : 1.4,   FD, 470, Laser: 1.2,   Finn: 1

A verseny helye: Balatonföldvár

A Csillaghajó Bajnokság ideje: 2011. június 10-15

Dolesch Iván emlékverseny ideje: 2011. június 11-13         

A verseny rendezője: Spartacus Vitorlás Egylet

Versenyvezető: Erdélyi Béla

Versenybíróság elnöke: Tahy Péter

Versenyorvos: Dr. Marton István

Szabályok: A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) a „Vitorlázás 2009-2012 Versenyszabályai" (továbbiakban Versenyszabályok) A Magyar Vitorlás Szövetség 2011. évre érvényes Általános Versenyutasítása és Rendelkezései, valamint az érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek.

Résztvevő hajóosztályok: Csillaghajó, FD, 470-es, Finn, Laser, Laser Masters

Nevezés ideje és helye a Csillaghajó Bajnokságra: 2011 június 9-én 19-22 óráig, és június 10-én 7.30-8.30-ig, a Dolesch Iván emlékversenyre 2011. június 10-én, pénteken 19.00-22.00 óra között, továbbá június 11-én, szombaton 7.30-8.30 óra között a Spartacus Vitorlás Egylet balatonföldvári  verseny-irodájában Előzetes nevezést a rendezőség elfogad a következő e-mail címen: spari@spartacus.hu  A nevezés a nevezési díj kiegyenlítésével válik érvényessé.

Nevezési díj: Csillaghajó OB résztvevői számára: 6000 Ft / fő, Dolesch Iván emlékverseny:résztvevőinek.   5000 Ft / fő Az 1993 január 1-én, vagy az után született versenyzők a fenti nevezési díj 50 %-át fizetik.

Versenyprogram, rajtidők: A versenyvezetőség minden osztályban hétfutam lebonyolítását tervezi. A Csillaghajó Bajnokság  első futamának tervezett rajtideje: 2011 június 10, péntek, 10 óra. A Dolesch Iván emlékverseny  első futamának tervezett rajtideje 2011 június 11, szombaton 10.00 óra. A további futamok folyamatos ráindítással. Június 12-én, vasárnap és 13-án hétfőn a napi első futam tervezett rajtja  10.00 órakor lesz. Egy napon legfeljebb 3 futam rendezhető. Június 13-án, hétfőn, 14 óra után nem indítunk rajtot a Dolesch Iván emlékverseny részvevőinekA Csillaghajó Országos Bajnokság 14. kedd és 15. szerda tartaléknapját csak abban az esetben vesszük igénybe, ha 13-ikán hétfő estig nem sikerül a Bajnokság érvényes értékeléséhez szükséges 4 (négy) futamot szabályosan teljesíteni.

Rajtsorrend     Megadott idő    00 perc         FD

                        + 05 perc          Star   

                        + 10 perc         470

                        + 15 perc          Laser, Laser Master

                        + 25 perc         Finn

Ráindításnál a már beérkezett osztályokat a lehető legrövidebb időn belül újraindítjuk, nem feltétlenül az eredeti rajtsorrendnek megfelelően.

 Versenypálya: Balatonföldvártól nyugatra elhelyezett, alkalmanként kitűzött olimpiai pálya, melynek rajza és a teljesítés módjának ismertetése  a hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre.

Értékelés: Az értékelésre vonatkozó előírásokat az MVSZ 2011. évre érvényes Általános Versenyutasítása tartalmazza. Kieső futam négy vagy több futam teljesítése esetén van.

Díjazás: A Csillaghajó osztály győztese elnyeri a Magyar Bajnoki címet, vándorkupát kap  és éremdíjazásaban  részesül,  A Dolesch Iván emlékverseny osztályonként  I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A Laser Masters alosztály első három helyezettje tárgyjutalomban is részesül.

Díjkiosztó:Utolsó futam befejezése után kb. 1,5 órával a Balaton-földvári Spartacus telepen.

Egyéb rendelkezések: Az versenysorozaton az ISAF Hirdetési rendelkezései érvényesek. Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősség-biztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda nevezés-kor ellenőrzi, hiánya esetén a nevezést elutasítják.

Szavatosság:A versenysorozaton illetve az azon való részvétellel   kapcsolatos vagy annak folyamán előforduló vagy okozott személyi és vagyoni károkért vagy károsodásokért a versenysorozatot rendező szervezet, testület, illetve az azokban résztvevő személyek semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállalnak. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vitorlázik!

 Jó szelet!

 Rendezőség

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS!

A Spartacus telepre gépkocsival parkolás céljából behajtani tilos!

 

Gerő András