Szeretek tisztán látni, ezért „leegyszerűsített” kérdést intéztem ez ügyben az illetékes hivatalnak (Belügyminisztérium), melyre megkaptuk a hivatalos választ. Kezdjük hát ezekkel:

Tisztelt Információs Központ!

Kérem, az alábbi kérdésemre szíveskedjenek választ adni:

A 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet betartásával, szabálysértés vétségének elkövetése nélkül elvégezhető-e az alábbi tevékenység?

  • Budapestről (állandó lakhely), gépkocsival, illetve tömegközlekedési eszközzel valamelyik nyitva tartó (pl. Balatonföldvár) kikötőbe való leutazás.

  • Saját vitorlás hajón, a vízre tételt megelőző karbantartási munkák folytatása, 3 – 4 fős csoportban. E tevékenység több napon keresztüli, ismételt végzése.

  • A nevezett kedvtelési célú sporteszköz vízre bocsájtása a kikötő személyzete által.

  • A menetkész hajó használatához, későbbiekben ismételt Budapest – Balatonföldvár utazás folytatása.

Előre is köszönöm válaszukat!

A hivatalos válasz nem sokat váratott magára, rendben meg is érkezett:

Tisztelt Gelencsér György!

 

Amennyiben munkavégzés céljából végzi a tevékenységet, nem követ el szabálysértést:

 

"a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás"

 

Üdvözlettel: 

Ügyeleti Központ

Teljesen világos. Mivel mi nem „hivatásbeli kötelezettség” gyanánt kívánjuk végezni ezt a tevékenységet, ha megtesszük, szabálysértést követünk el. Ennek következtében, ha a rendőr igazoltat, kötelessége intézkedni. – Idáig a tények. A továbbiak már csak feltételezések (bár rendőr ismerősöm által meg lettek erősítve). – De mit? Legenyhébb esetben figyelmeztet, illetve felszólít, hogy haladéktalanul fejezzük be a szabálysértést kimerítő tevékenységet. Helyszíni bírságot is kiszabhat, minimálisan ötezer forint összegben. Súlyos esetben (amennyiben vitatkozunk, szóváltásba keveredünk… stb.) feljelentést is tehet. Ez bírósági procedúrát eredményez, melynek felső határa akár ötszázezer forint plusz perköltség is lehet. Tetszik, avagy sem, ez a helyzet. Megjegyzem, a jogszabály pontosan ezt tartalmazza https://mf-cdn.index.hu/belfold/MK_20_056.pdf .

Ez a rendelet van tehát a legfelső szinten, minden egyéb hírlevél meg közlemény ennek figyelembevételével értelmezendő. Van olyan, amelyik ennek szellemében született. Csak a példa kedvéért (kár, hogy az oldalukon még nem, csak a Facebook felületükön tették közzé):

A BHZRT hírlevele, a tartalmát tekintve majdnem, hogy okafogyottá vált. Viszont kétségkívül jó szándékú, és a bérlőket segítő. Na meg a cég keserveit és nehézségeit ecsetelő. Ja, és nehogy eszünkbe jusson nem befizetni a teljes évi bérleti díjat! Idézem:

Vitorláskikötők nyitásával kapcsolatos tájékoztatás

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) a vitorláskikötőinek 2020. március 30-ai nyitásával kapcsolatban az alábbi hivatalos közleményt adja ki.

A BAHART minden – a közlemény kiadásakor (2020.03.27.) – hatályban lévő központi kormányzati intézkedésnek és rendelkezésnek, valamint a Felek között megkötött kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeknek is megfelel, a fokozott biztonsági intézkedések bevezetésével, a vitorláshely bérlők elvárható együttműködése mellett.

A kormány kijárási korlátozásról szóló rendelete (71/2020 (III.27) továbbra sem tiltja, korlátozza a vitorláskikötők üzemeltetését, így Társaságunknak – az elvárható óvintézkedések betartása mellett – eleget kell tennie szerződéses kötelezettségeinek. Vitorláskikötőink ennek megfelelően nyitnak ki a többi nem BAHART üzemeltetésében álló balatoni vitorláskikötőhöz hasonlóan. A kétoldalú szerződés a Bérlőinket is kötelezi, mind a bérleti díjak, mind az egyéb feltételek vonatkozásában, amellett, hogy Bérlőink és természetesen saját munkavállalóink egészségének védelme érdekében most a megszokottakhoz képest szigorúbb szabályokat kellett bevezetnünk.

Az aktuális központi ajánlásoknak megfelelően Társaságunk felhívja a figyelmet arra, hogy a megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb módja, hogy aki teheti, egyelőre otthon marad. A hivatkozott kormányrendelet értelmében ugyanakkor nem korlátozhatjuk Bérlőinket a tulajdonukhoz való hozzáférésben, és a rendeletben foglaltak betartásával szabadidős tevékenység folytatásában. 

Bérlőink a vitorláskikötőinket azzal a feltétellel kereshetik fel, hogy a kikötőbe történő belépéssel magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják és tudomásul veszik a mindenkori központi kormányzati intézkedésekben és a BAHART által jelzett biztonsági intézkedésekben foglaltakat!

Társaságunk folyamatosan nyomon követi a válsághelyzettel kapcsolatos központi intézkedéseket, és amennyiben fent leírtakban bármilyen változás állna elő, akkor annak megfelelően módosítani fogja saját intézkedéseit, és a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Bérlőit a tudnivalókról, teendőkről!

A vitorláshelyek rendelkezésre bocsátása kizárólag a megkötött (aláírva visszaküldött) kikötőhasználati szerződés és a szerződésben rögzített díjak ÁSZF szerinti megfizetése esetén garantálható 2020. évben. Bérlői felvetésre jelezzük: bár megértjük a nehézségeket, a bérleti díjat csökkenteni, ill. fizetési haladékot biztosítani sajnos nem áll módunkban, mert a BAHART sajnos – hasonlóan sok más gazdasági társasághoz – súlyos gazdasági problémákkal áll szemben. 

A BAHART külső támogatás nélkül működő gazdasági Társaság, amely a kialakult helyzetben – ahogy más vállalkozások is – súlyos veszteségekkel néz szembe, minden ágazatában. A kikötők fenntartásával kapcsolatos költségeinket a kisebb igénybevétel minimálisan érinti (éven át fizetendő munkabérek, fenntartási költségek, engedélyek, eszközállomány stb.), a szolgáltatásokat pedig szerződéses kötelezettségünknek megfelelően biztosítanunk kell.

A jelenlegi helyzetben mindent meg kell tennünk, hogy a Társaság működőképességét fenntartsuk, az elkerülhetetlen veszteségeket enyhítsük, és megőrizzük a munkahelyeket, ez ma – az egészségvédelmi óvintézkedéseket követően – a második legfontosabb feladatunk. Tesszük mindezt az előírások, ésszerű óvintézkedések betartása mellett, az érvényben lévő jogszabályok és szerződéses környezet figyelembevételével.

Kérjük, hogy a szolgáltatási díjakat bérlőink mindenképpen előzetesen rendezzék átutalással, postai befizetéssel. Helyszínen történő fizetéskor kérjük a készpénzhasználat mellőzését, helyette az érintésmentes módszerekkel történő fizetést részesítsék előnyben. A járványügyi kockázat csökkentésének érdekében kérjük, használják bankkártyájukat. Kérjük Bérlőinket, hogy munkatársainkkal csökkentsék a személyes kontaktokat, és a kikötőmesteri irodába ne lépjenek be. Ennek elkerülése érdekében  intézkedtünk arról, hogy a bankkártya terminálok a kikötőmesteri irodán kívül is működjenek.

Tájékoztatjuk Bérlőinket, hogy a vitorláskikötők mosdóiban, zuhanyzóiban kézmosószerből és toalettpapírból a megfelelő készletek rendelkezésre állnak. Kérjük, hogy a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva vegye igénybe mindenki a kikötő területét, az illemhelyeket, kerülve a csoportosulást, az egymás közötti távolságok betartásával.

Kérjük, hogy a hajókon történő felkészítési munkák során szintén fokozottan ügyeljenek a központi rendelkezések és javaslatok betartására.

Bérlőink ezzel kapcsolatos jelzéseit akceptálva a 2020.03.22-én kiküldött hírlevélben foglaltakat módosítottuk, rendelkezésünk a honlapunkon is olvasható. Munkatársaink a kikötőben tárolt hajókon, a munkaidőn kívüli időszakokban, bérlőink megrendelésére ügyfélkontakttal járó munkát (ügyfél helyszíni jelenlétében) nem végezhetnek a korlátozások feloldásáig! Ugyanakkor a direkt ügyfélkapcsolattal nem járó munkákat, bérlői megrendelésre, munkaidőn kívül, a járványügyi kockázatok csökkentése miatt kiadott előírások szigorú betartásával kikötőmestereink továbbra is elvégezhetik.

Az ÁSZF IV./4. pontja alapján a kikötő területén karbantartási munkát a hajón, hajóágyon eddig is csak a kikötőmesterrel egyeztetett módon lehetett végezni, végeztetni. A jelenlegi rendkívüli helyzetben mindannyiunk közös érdeke, hogy csökkentsük a kikötőben a bérlői körön kívüli személyek belépését, mozgását, a járvány mielőbbi megfékezése érdekében. A hajókon külső személyek által, halasztást nem tűrő munkák végzése kizárólag a járványügyi kockázat csökkentése érdekében bevezetett intézkedések és előírások szigorú betartásával lehetséges a kikötő területén.

A válsághelyzet mindenkit sújt, így ahhoz, hogy a kikötők működése a jövőben is biztosítható legyen, és a Társaság ne kényszerüljön a szolgáltatás végleges megszüntetésére, tisztelettel kérünk mindenkit a megértésre és együttműködésre, amelyet ezúton is köszönünk! 

Mi is köszönjük, de még mennyire!

A Balatonfői Yacht Club szikrázóan optimista. Facebook bejegyzésben kell is: 

Még a parton, de már sorban kerülnek vízre a hajók. A március 28.-án életbe lépett kormányrendelet nem tiltja a kedvtelési célú, egyéni sportolást, így a jelenleg hatályos szabályzás szerint lehet vitorlázni (a megfelelő óvintézkedésekkel persze). Ha valaki bármiért mégsem szeretné vízre tenni a hajóját, az március végéig írásban jelezze ezt nekünk! Még jó, hogy ugyanott közzéteszik a VITORLÁZÁS MAGAZIN idevágó cikkét https://vitorlazasmagazin.hu/hirek/vitorlazas-a-kijarasi-korlatozas-alatt-mit-lehet-es-mit-nem-27107/ , ami már nem ennyire derűlátó, és szépen kikerüli az alapproblémát. Azaz, inkább szőr mentében fogalmaz, és elhallgatja az egyértelmű „nemet”: Ha szabadidős célú vitorlázásra megyünk, és a hajó már vízen van, akkor nem sértjük a rendeletet, ha elmegyünk a kikötőbe és kimegyünk a vízre (természetesen az előző pontban vázoltak mellett). A rendelet ugyanis nem szabályozza, hogy az otthonunktól milyen messze folytathatjuk a szabadidős sporttevékenységet.

De ha a hajó nincs még vízen, és a vízre tételhez mások segítségét kéne, hogy igénybe vegyük, akkor már kérdéses, hogy erre lehetőségünk van-e. A kijárási korlátozás alóli felmentések között nem szerepel olyasmi, hogy „hajó vízre tételi szándékú kimozdulás” vagy hasonló. A jogszabályalkotó szándéka nyilvánvalóan a lakosság mobilitásának és az egymás közötti kontaktusok számának korlátozása volt, az ilyen célú mozgás ezzel nincs összhangban. Szóval valahogy így állunk.

Rengeteg munka adódik egy vitorlással, vízre tételt megelőzően. Ezt ugye nagyon jól tudjuk. És nem csak az algagátlás, meg a „glancolás”, amivel esetleg meg lehetne mást bízni, hanem millió egyéb. Mondjuk a farfedélzet alatt szétkorhadtak a fenékdeszkák. Ezt sajnos célszerű magunknak megcsinálni. Fűrészelni, fúrni, faragni, csavarozni. Csak tökéletes állapotban lévő hajót szabad vízre tenni. Ez alapszabály. De idén ez hogyan kivitelezhető? Azért sem mondom ki, hogy sehogy. Viszont nem tisztem senkit jogszabálysértésre, vagy kibúvókra ösztönözni. Olvassuk el inkább figyelmesen az előzőekben belinkelt VM cikk utolsó bekezdését. Hátha kitaláljuk, hogy az ügyvéd úr által leírtak miképpen értelmezhetők egy még parton lévő hajóra, illetve a kikötő által biztosított infrastruktúra (vizesblokk) esetére. Szóval mindenki tegye azt, amit helyesnek vél, illetve jónak lát.

Ezzel én le is zárnám ezt az aktuális témát. Nézzünk olyat, ami egyértelműen örömmel tölti el lelkünket. Például azt, hogy bizony, most már visszavonhatatlan a tavasz. Virulnak a fák meg a bokrok, sárgállik az aranyeső. Csivitelnek az énekesmadarak, harsog a „cipő-cipő” széncinege (Parus major), csilingel a „nyitni kék - nyitni kék” kékcinege (Cyanistes caeruleus), közbe visít pár elnyújtott „íz-íz” csíz (Spinus spinus). És a levágott nádszigetekre jó pár mocsári teknős (Emys orbicularis) vonszolja ki elgémberedett testét, a nap sugarában felmelegíteni (köszönetet mondunk Dobos Zsuzsanna kapitány, az ellopott pillanatról készült képéért). Sajnos pár megunt és szélnek eresztetett sárgafülű ékszerteknős (Trachemys scripta scripta) is előfordul közöttük. Ők is átteleltek. És ni, csak! Hát nem egy kockás sikló (Natrix tessellata) les ránk a nádasból, élvezve az aranyló, áldott sugarakat?

Csodálatosak vagytok! Legyetek üdvözölve!

 

2020. március 30.

Jó szelet (tiszta vizet): Merlin!