Az októberi közgyűlésén a World Sailing, a vitorlássport nemzetközi irányító szervezete új alapszabályt és irányítási javaslatot szavazott meg.

Az elnökség, a tanács és a bizottságok elkezdik a változások elemeit kialakítani, amelyeket a 2024. évi közgyűlést követően vezetnek be. Nyilatkozott az Elnök Quanhai Li, aki szerint a vitorlássport folyamatosan növekszik és ezért elengedhetetlenné vált a döntéshozatal modernizálása. Olyan struktúrára van szükség, amelyet a jövőt szem előtt tartva alakítanak ki. Támogatja a viták sokszínűségét, és már a korai szakaszban több véleményt vonnak be a folyamatba.

Cél, hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak a tagok számára, építve az elmúlt 2 év kiváló munkájára, amit a sportágon kívüli és belüli érdekelt felek és a WS közötti bizalom megerősödése is jelez.

Az új irányítási struktúra legfontosabb elemei:
A KözgyűlésÉvente egyszer ülésezik. Minden tag egy küldöttet delegálhat egy szavazattal.
A Tanács: Felelős az új folyamat szerint benyújtott előterjesztésekkel kapcsolatos döntésekért. Évente legfeljebb négyszer ülésezik, ezek közül legalább egyszer személyesen. Az is a dolguk, hogy megvitassák a célkitűzéseket, ami alapján a WS stratégiája felépül. Az Elnökség a szervezet irányításában továbbra is nem-végrehajtó szerepben felügyeli és követi a World Sailing tevékenységét.
Elnökség: A testület kilenc tagból áll: az Elnök, hét választott elnökségi tag és a Sportolók Bizottságának elnöke. Először kiválasztják az elnököt, aki vagy nő vagy férfi, majd a hét választható elnökségi tagot a nemek közötti egyenlőséget biztosító módon választják meg. 
CEO (az ügyvezető): Ő vezeti a World Sailing alkalmazotti állományát és a végrehajtó menedzsmentjét. Az ügyvezető és az elnökség közötti kapcsolatot az elnökség alapokmánya szabályozza. Az elnökség bizonyos operatív vagy menedzsmentdöntések meghozatalára vonatkozó hatáskörét átruházhatja az ügyvezetőre, és rajta keresztül a beosztottjaira.
Növekedési és Fejlesztési Bizottság: Ez főleg a feltörekvő országokkal kapcsolatos regionális fejlesztéseket koordinálja.
Profi Vitorlázás Bizottsága: Feladata a profi versenyek (beleértve a World Sailing különleges versenyei) közötti együttműködés erősítése (például America's Cup, SailGP, SSL Gold Cup és a csúcsvitorlázás más formái). A bizottság ezenkívül a sportág népszerűsítésével kapcsolatosan is ad útmutatást a Tanácsnak.
Feddhetetlenség és fegyelmi ügyek: Új és független fegyelmi bíróság lesz a mostani helyett. Felülvizsgált Etikai Kódex.
Az összes meglévő Bizottságok és munkacsoportok: Ezeket a szerveződéseket megőriznék az új struktúrában. Ezek neve vagy tevékenysége néhány esetben változhat.
A sport integritása és fegyelmi kérdések: A szervezet új, független Fegyelmi Törvényszéke konszolidálja a jelenleg szétaprózódott struktúrát. Minden viselkedéssel kapcsolatos szabályt egyetlen Etikai kódexbe olvasztanak, a törvényszék döntéshozatali felelősségi köre pedig a szervezet bármely szabályának vélt megsértésére kiterjed.

 

Van néhány megszívlelendő gondolat, amire az újjá alakuló hazai Szövetség is támaszkodhatna.

1. „A vitorlás sport folyamatosan növekszik és ezért elengedhetetlenné vált a döntéshozatal modernizálása.”

Vajon a jelenleg érvényes döntéshozatali struktúra alkalmas-e egy jövőbe mutató MVSZ működtetésére?

Nehezen tudom elképzelni, hogy a legjobb szándékkal létrejövő új elnökség képes lenne a saját legitimitására is kiható döntési mechanizmus átalakítására. Ezt a munkát csak egy külső, a szövetségtől független, a szakterületet jól ismerő jogi testület lenne képes elvégezni. Egy ilyen testület által elkészített javaslat elfogadásához az elnökség nagyfokú tisztes önmegtartóztatására lenne szükség.

 

2. A WS „Támogatja a viták sokszínűségét, és már a korai szakaszban több véleményt von be a folyamatba.”

Találunk-e itthon olyan fórumokat, ahol a viták sokszínűsége megjelenik az MVSZ döntési folyamataiban?

Nincs mese, ha a vitorlás társadalom valóban igényli a hatékonyabb érdekképviseletet, akkor létre kell hoznia azokat a fórumokat, ahol megfogalmazódhatnak a szövetség figyelmébe ajánlható elvárások. Elsősorban az MVSZ által nem kellően képviselt, de deklarált feladatát képező hiányosságok felszámolása kell, hogy legyen a benyújtandó javaslatok célja. Jelen helyzetben a legégetőbb kérdések az alábbi területeken fogalmazódnak meg:

-       A versenyrendszeren kívüli mintegy 25000 vitorlázó érdekeinek képviselete: Kis és nagyhajósok, kikötőlakók és onnan kiszorultak, bóján veszteglők, amatőr hajóépítők

-       Hajózás biztonságának képviselete: Miként lehetne garantálni a versenyeken és túrákon résztvevők biztonságát, ha az állam erre a célra nem biztosít normatív támogatást?

-       A környezetvédelmi szempontok képviselete: Súlyos, szőnyeg alá söpört, megoldásra váró, szinte minden vitorlázót érintő problémakupac. A kikötőkbe, a tóba mosott nehézfémek, az ürítetlen fekáliatartályok, a tóba pisilt gyógy- és ajzószermaradványok, a vízutánpótlás egyre aggasztóbb szükségessége. Tovább is van, mondjam még?

-       Az MVSZ választási, döntési struktúrájának érdemi megváltoztatását előkészítő testület: Az nem furcsa, hogy a vitorlás klubok, egyesületek többségének, a szövetségi döntésekbe nemhogy beleszólása, de létüknek értelme sincs? Az egyetlen tevékenységük a szövetségi versenyengedélyek beszerzése, az engedély díjának átutalása és a klubra kirótt tagsági díj kifizetése. Ezekben a kényszer szülte társaságokban érdemi munka nem folyik, a hajózáshoz szükséges infrastruktúrával nem rendelkeznek, gyakorlatilag egy feleslegesen bonyolult rendszerben látszattevékenységet végeznek.

Az meg hűen tükrözi a rendszer anomáliáit, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség az MVSZ tagszervezete is egyben. Tehát magának fizet tagsági díjat és veszi igénybe saját szolgáltatásait? A „tagegyesület MVSZ” -be beléphetek-e saját jogon??? (Értem én, hogy a szövetségi versenyeket csak ily módon lehet a Vihar rendszerbe illeszteni, de nem lenne tisztább a szoftvert fejleszteni?)

 

3. A WS célja, hogy „jobb szolgáltatást nyújtsanak a tagok számára, építve az elmúlt 2 év kiváló munkájára, amit a sportágon kívüli és belüli érdekelt felek és a WS közötti bizalom megerősödése is jelez.”

Ha az MVSZ a versenysport intenzív támogatásán kívül törődne a versenyrendszeren kívül vitorlázó hatalmas többség érdekeivel, nálunk is kimutatható lenne a bizalom erősödése. Vajon lát-e lehetőséget a szövetség a kikötőkben hajóját tároló családok aktivizálására? Nem a versenyrendszerbe kéne őket beerőltetni, hanem a gyerekeiket kellene ott helyben vitorlázni tanítani. Ha az ilyen passzív kikötőkbe is eljutnának a pályázatokon beszerzett oktatási célú hajók, talán a helyi iskolákat is be lehetne vonni a képzésbe.

 

4. Az új WS elnökségben „először kiválasztják az elnököt, aki vagy nő vagy férfi. majd a hét választható elnökségi tagot a nemek közötti egyenlőséget biztosító módon választják meg.”

MVSZ és a nemek közötti egyenlőség? Valaki emlékszik arra, hogy az elmúlt évtizedekben hány nő került be az elnökségbe?

 

Ha úgy érzed, hogy szerepet vállalnál a létrehozandó, valamelyik szövetségtől független tanácsadó testületben, várjuk javaslataidat! Célunk, hogy segítsük az újonnan alakuló elnökséget, hogy kialakítandó stratégiája összhangban legyen a vitorlás társadalom érdekeivel.