Mielőtt a lényegre térnék megtudom, hogy a jelölt elnöksége alatt működő korábbi munkahelye - a Fővárosi Vízművek – idősebb, mint maga a Főváros! Elég jó referencia, ha komoly vezetési tapasztalattal rendelkező elnököt keresünk.

Nincs szükségem udvarias körökre. Bár évek óta nem találkoztunk, a közös kalózos múlt kitörölhetetlen emlékei feljogosítanak a talán udvariatlannak tűnő kérdések feltevésére is.

Három elnökjelölt, nem sok egy kicsit?

Egyáltalán nem. Felkészülök és rábízom magam a közgyűlés értékítéletére. Már most dolgozom azon az anyagon, amit a 12-i fórumon szeretnék a nyilvánosság elé tárni. Ezen az eseményen nem csak a küldöttek, de a vitorlázó közösség széles nyilvánossága előtt mondhatom el az elképzeléseimet, amit a közgyűlésen már nem tehetek meg. A hallgatóság kérdései, javaslatai olyan visszajelzések, melyeket hasznosítani tudok – megválasztásom esetén – a munkámban. Terveim között szerepel egy rendszeres időközönként megtartott nyilvános konzultáció is, amolyan közmeghallgatás.

 

Mit szólsz a huszonkét elnökségi tagjelölthöz? Azt látom, hogy mind a hat lemondott elnökségi tag jelöltette magát. Nem vagyok egy matek zseni, de ha összeadom hatuk jelölő egyesületeinek mandátumszámát és azt hozzárendelem minden egyes jelölthöz, akkor az első 6 helyre esélytelen a fennmaradó 16 jelölt, a rájuk leadott megoszló szavazatokkal.

Nem latolgatom az esélyeket. Tiszteletben fogom tartani a szavazás eredményét, és ha úgy adja, azzal a csapattal fogok együtt dolgozni, akit a közgyűlés megválaszt.

 

Nem érzed úgy, hogy ez így nem fair? Azok, akik gyakorlatilag szétrobbantották az elnökséget, végül elérik céljukat és megszabadulva a régi elnöktől ott folytathatják, ahol abbahagyták?

Engedd meg, hogy Antall Józsefet idézzem: „tetszettek volna forradalmat csinálni”.  Az Alapszabályt ez a közösség hozta létre és fogadta el. Működésünk is ezen alapszik. Ez nem morális kérdés. Másrészt, ha vissza is kerülnek a régiek az elnökségbe, az már nem ugyanaz a csapat. Az új elnök meghatározza a működés kereteit, és ha én leszek az, akkor biztosíthatlak, hogy bárkivel tudok együtt dolgozni, aki elfogadja az általam kijelölt mozgásteret. Vonatkozik ez az elnökségre épp úgy, mint az adminisztrációra. Nem vagyok forradalmár. Senki ne várja tőlem, hogy egy fél ciklusra szerzett mandátummal mélyreható változtatásokat eszközöljek. Az Alapszabály kérdése pont ilyen. Megérett a változásra, de annak előkészítése, elfogadtatása ezen a cikluson átívelő feladat.

 

Az új jelöltek között sokan komoly szakmai múlttal, értékes, a szövetség számára létfontosságú kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Ha a lojális jelöltek kiszorítják őket, akkor ki segít visszaállítani a szervezet megtépázott tekintélyét?

Magam is úgy látom, hogy valóban komoly entitások méretik meg magukat, olyanok, akiket akkor sem veszíthetünk el, ha nem jutnak be az elnökségbe. Itt jegyzem meg, hogy egy női jelölt nagyon hiányzik! Ennek nincs jó üzenete. Azt tervezem, hogy létre fogok hozni olyan közösségi szerveződéseket, – szándékosan nem használom a testület vagy a bizottság elnevezést – ahol megteremthető egy célirányos előkészítő munka minden feltétele. Ezt a tervemet bővebben is ki fogom fejteni a január 12-i fórumon.

 

A vitorlázók közösségének alig egyhatoda vesz részt a versenyrendszerben. A túlnyomó szervezetlen többség érdekképviselete nem megoldott. Pedig van elég bajuk. A jollésok a sólyákat, a nagyhajósok a bójákat hiányolják. A motorhasználat kérdése nyitott, ahogy az sem tiszta, vontathat-e bocit a túrázó. Az üzemanyag töltés megoldatlan, a kikötők egy része a csökkenő vízszint mellett csak korlátozottan használható. Csak néhány példa, amivel komolyabban kellene foglalkozni.

A programomban komoly súlyt fektetek a versenyrendszeren kívüli hajósok képviseletére. A sportág megítélése érdekében átlátható működést vízionálok. A szövetséget feszültségmentesen szeretném üzemeltetni, olymódon, hogy feladatait arányos terhelés mellett úgy tudja ellátni, hogy ne legyenek elhanyagolt szakterületek.

 

Van-e elképzelésed a hajózás biztonságának javítására? Látsz-e esélyt a VMSZ vagy bármilyen erre a feladatra alkalmas szervezet működési feltételeinek biztosítására?

Jelen pillanatban a személyre szabott BalatonHelp szolgáltatás tűnik a legjobb megoldásnak annak érdekében, hogy a problémát közösségi finanszírozással orvosoljuk. Bízom benne, hogy erre is találunk megfelelő választ.

 

Nem beszéltünk az egyre szigorodó környezetvédelmi feladatok fontosságáról. Mi lesz a fekália tartályok ürítésével? Ki fogja képviselni a hajósok érdekeit, ha a megvalósuló új siófoki zsilip a zöldek által elvárt alacsonyabb szabályozási vízszintet is lehetővé teszi? Lesz-e vízutánpótlás, ha a klímaváltozás ezt kikényszeríti?

A balatoni ökoszisztéma stabilitásának fenntartása mindannyiunk érdeke. A szövetségnek példamutató szerepe kell legyen a hajós közösség környezettudatosságának javítása, képzése, tájékoztatása terén. A megalakuló elnökség feladatai között ezek a célok kiemelt fontoságúak.

 

Ha nem téged választanak, számíthat-e rád az új elnökség? Ha igen, milyen szerepet vállalnál?

Mi lesz, ha nem nyerek? Optimista vagyok. De ha a tagság bölcsessége más értéket részesít előnyben, akkor sem fogok megsértődni. Kérdésedre válaszolva: projektszerű munkában szívesen dolgoznék akár vízi biztonságon, vagy  akár a környezetvédelmen valamelyik ágán.