Azok a jelöltek, akik még nem töltöttek be semmilyen tisztséget a Szövetségben, könnyű helyzetben vannak, mert nekik elég a terveiket ismertetni, de neked az előző két év teljesítményéről is illik számot adni. Néhány mondatban össze tudnád foglalni az elért eredményeket és a még elvégzendő feladataidat?

A 2020-ban megválasztott elnökség igen intenzív munkát végzett, kidolgozva az MVSZ új stratégiáját, amelyet a közgyűlés 2022 májusában el is fogadott. Ha visszatekintünk, látjuk, hogy átadásra került a Szövetség új kikötője, feledtetve egy átmeneti időszak nehézségeit. A szervezet és az elnökség folyamatos és zavartalan együttműködésével készültek pályázataink, egy sportági szakszövetség speciális jogszabályi környezetét figyelembe véve. Sportszakmai szervezetként folyamatosan teljesítettük előírt feladatainkat, a szükséges döntések meghozatalával.

Ami a jövőt illeti, sok előkészített anyag vár megvalósításra. Elkészült a stratégia gyakorlati megvalósítását szolgáló közös tervünk, a Nagyhajós Bizottság munka-anyaga. Próbáljuk a jövőben a túraversenyek kikötési problémáit orvosolni. Szeretnénk átdolgozni versenyrendszerünket, elkerülhetetlen belső szabályaink részleges deregulációja. Az utánpótlásnevelés képzett edzők nélkül nem lehet eredményes. Ehhez azonban ki kell dolgozni az edzők számára egy működő életpályamodellt. Kommunikációnk is átalakításra szorul mind tartalmi, mind strukturális értelemben.

 

Mint a TVSK jelöltje, tisztában kell legyél a túravitorlázók, a versenyrendszeren kívüli sporttársak sanyarú helyzetével. Ráadásul a klubod két jelöltet is bejuttatott a leköszönt elnökségbe.

Mi lesz a kikötőkből kiszoruló hajósokkal? Elkerülhető, hogy hajóik veszélyes hulladékként végezzék?

Annyiban pontosítanám a kérdést, hogy jelöltjeinket az MVSZ közgyűlése választotta a szervezet elnökségébe, nem mi juttattuk őket be. A kérdés érdemére válaszolva: a TVSK elnökeként kb. 500 hajót képviselek, ebből nagyjából 450 áll a klub valamelyik kikötőjében. Napi feladataim során elkerülhetetlen, hogy ne találkozzak a problémáikkal. A visszaszoruló túrázási kedv élénkíthető a kikötőkkel való kapcsolatok erősítésével, egymás rendezvényeinek látogatásával.

Ami a kiszoruló hajók sorsát illeti, nem hiszem, hogy ennek megoldása egy sportági szakszövetség feladata lenne. Ezt a problémát csak más szervezetekkel együtt lehetne kezelni. Nem helyes az a megközelítés, hogy a nehézségeink megoldását kizárólag valamilyen felettünk álló szervezet, jelen esetben az MVSZ intézkedéseitől várjuk. Az ilyen sokszereplős problémát érdekegyeztetés nélkül nem lehet megoldani. A jó kezdeményezésekre az MVSZ is nyitott, szívesen képviseli azokat, és rendelkezik is a szükséges kapcsolati tőkével.

Személyes véleményem, hogy azoknak a hajósoknak, akik nem tudják a megemelt kikötői árakat kifizetni, érdemes egy olyan kisebb jolle megvásárlásán gondolkodni, amelyik nem szorul kikötői elhelyezésre. Ezt a szegmenst a kluboknak, és ezen keresztül az MVSZ-nek is támogatnia kellene, ebben látom a balatoni vitorlázás hosszabb távú jövőjét.

Furcsa gyakorlat, hogy elnökségi tagok részt vesznek a bizottságok munkájában, majd az előterjesztéseket, – saját javaslataikat – mint elnökségi tagok meg is szavazzák. Szerinted ez a módszer továbbra is fenntartható?

Ezt a megoldást működése kezdetén az elnökség elfogadta, erről döntés is született. Az új elnökség kialakíthat ettől eltérő új struktúrát.

 

A teljes elnökség lemondása után az elnök ki is szállt az érdemi munkából, miközben az elnökség folyamatosan ülésezik és olyan határozatokat szavaz meg, mely szűkítheti az új elnök mozgásterét.

Nem lenne elegáns erre a kis időre felfüggeszteni az érdemi – gazdálkodást érintő – döntések meghozatalát?

A kérdésben rejlő állítással nem értek egyet. Csak olyan sürgető döntéseket hoztunk meg, melyek a napi működés szempontjából szükségesek voltak. Ilyen a 2023-as versenyrendszer jóváhagyása, mely nem tűrt halasztást, vagy olyan határidőhöz kötött lépések, melyek elmulasztása források elvesztéséhez vezetett volna. Stratégiai döntéseket nem hoztunk. Egyébként az Elnök úr maga hívta össze az üléseket, és emlékeim szerint több ülésen aktívan részt is vett.

 

Újraválasztásodnak igen komoly az esélye az Alapszabályunkban rögzített nagyegyesületi mandátumfölénynek köszönhetően. Több mint 80 olyan kisegyesület van egyetlen, más egyesület által nem képviselhető szavazatával, ahol semmilyen érdemi munka nem folyik, csak a Szövetség bevételeit gazdagítják. 23 olyan egyesületet is találunk, ahol egyetlen versenyzőt sem regisztráltak. Ebben a rendszerben 2-3 nagy egyesület összebeszélésével eldőlhet az elnökség összetétele. Jól van ez így?

Nem szeretném minősíteni más egyesületek munkáját, és biztos vagyok benne, hogy a maguk szintjén minden közösség érdemi munkát végez. Mi a Szövetség feladata? Alapvetően a versenyzés szervezése, támogatása, az utánpótlás megteremtése és még bővíthetném a listát, de tudomásul kell venni, hogy azok az egyesületek, akik ebből a munkából döntő mértékben kiveszik a részüket, azokat valamilyen formában jutalmazni kell. A TVSK több mint 1100 klubtagot számláló érdekképviseleti közösség, ezért jogosnak tartom, hogy több szavazata legyen a közgyűléseben, mint a jóval kisebb létszámú egyesületeknek. De szerintem nehezen vitatható az is, hogy nagyobb szavuk legyen közös dolgaink intézésében azoknak a kluboknak, amelyet többet tesznek a sportág fennmaradásáért, akár erőteljes utánpótlás-neveléssel, akár versenyek rendezésével. Ami az Alapszabály esetleges megváltoztatását illeti, erről széles körű, érdemi vitát kell folytatni. Az elnökségen belül ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam, nem a szakterületem.

 

Az elnökség idő előtti lemondása az elnök és hat elnökségi tag merev, antagonisztikus ellentétére vezethető vissza. A belső viták országos nyilvánosságot kapott kiteregetése elkerülhetetlen volt? Ha a tisztújítást kikényszerítő hat tag újra elnökségi szerephez jut, nem fogja az elnökkel való vitáit hasonló technikával rendezni?

Nem mennék bele a múltba, de volt egy olyan pont, ami a közös munka rovására ment. Az elnökség gyakorlata az, hogy nagyrészt konszenzusos döntéseket hoz, és ez a ciklus második felére ellehetetlenült. Tettünk egy kényszerű lépést a helyzet normalizálására. A közgyűlések között a döntéseket az elnökségnek kell meghoznia. Kialakult egy folyamatos szembenállás, ezt akartuk feloldani. Én ezt pozitívan látom: a változás megoldást hozott, a tisztújítás után újra ütőképes elnökség folytathatja  a munkát.

Megismétlődhet-e ez a helyzet? Hipotetikus kérdés, kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba.

 

Nemzetközi versenybírói jogosítvánnyal nem sokan büszkélkedhetnek. Tervezed-e, hogy követed Böröcz Bence versenybírói, vagy a rendező Fluck Bence olimpiai szereplésig ívelő szakmai előmenetelét?

Négyen rendelkezünk nemzetközi minősítéssel. Ez egy hierarchikus rendszer, ahol a kapcsolatokon és a szerencsén sok minden múlik. Olimpiára kijutott társaim fantasztikus munkát végeztek.

Ha kapnék hasonló felkérést, természetesen igent mondanék, de ehhez ambíció, idő és elszántság kell, ami sokszor az egyéni helyzet, munkahelyi, családi elfoglaltság függvénye. Az is komoly elismerés, ha felkérnek egy-egy nemzetközi verseny stábjába. Van felkérésem a 2024. évi Warnemündei Nemzetközi Hétre, idén pedig várhatóan tagja leszek a német nemzetközi Laser bajnokság és az RS Feva magyarországi Európa Bajnokság zsűrijének. Az utóbbi versenyre 80-100 hajót várunk.

 

Van-e B terved arra az esetre, ha nem választanának meg?

A B terv az, hogy családom örömére megszabadulok a keddenkénti 3 órás online szeánszok időrabló terhétől. De komolyra fordítva, nem tudok és nem is fogok elszakadni az elnökséggel való közös munkától, hiszen a Dragon osztály kapitányaként a nemzetközi együttműködésen túl fenn kell tartanom a kapcsolatot a Nagyhajós Bizottsággal is. A nemzetközi versenybírósági feladatok, a TVSK nagy hazai túraversenyeinek szervezése is rám vár. Nem fogok tétlenkedni.