Kik szavazhattak?

Bárki, de alapvetően két féle szavazat érkezhetett. Az egyik csoport a Vihar rendszerben regisztrált, a jelölteket többnyire jól, vagy hírből ismerő, a versenyeken résztvevő vitorlázókból állt. A másik csoportban azok a szabadidős vitorlázgatók, a saját hajó nélkül charterező sporttársak, családtagok, szimpatizánsok álltak, akiknek fogalmuk nem volt mit csinál az MVSZ, de örömmel csatlakoznának egy a problémáikat jól képviselő érdekvédelmi közösséghez.

A jelöltekre adott voksok jól tükrözik, hogy melyik csoportból érkezett a szavazat. A regisztrált vitorlázók kihasználták a lehetőséget, hogy a jelöltek közül kiválaszthassák a számukra kedves 8 elnökségi aspiránst, amíg a szervezetlenek nem ismerik a jelölteket így ők 1-2 szavazatnál többet nem adnak le.

 

Kikre lehetett szavazni?

A 21 jelölt közül az MVSZ jelöltlistájáról 1 fő eltűnt, gondolom visszalépett. Csak 15-en töltöttek fel bemutatkozó anyagot, így van 5 olyan jelölt, akiről nem lehet tudni milyen szerepet vállalna, ha megválasztanák. (No comment) Van több olyan jelölt is, aki még nem vállalt semmilyen szerepet, az ő hitvallásuk, vállalásaik – a tudatos választók számára - több online felületen is elérhető volt.

Az alkalmazott szoftver nem tette lehetővé, hogy a tisztújítás minden kérdését integráljuk, így sem az elnökre, sem a FB tagra nem indítottunk szavazást.

 

Lássuk az abszolút eredményt!

(Grafikonunk csak az első 15 jelölt eredményét mutatja, a többi 6 jelölt eredményét fedje jótékony homály.)

 

 

Annak érdekében, hogy bármilyen következtetést le lehessen levonni a 26-i tisztújító közgyűlés szavazásának eredménye és az előjáték erősorrendje között szétválasztottuk a két szavazócsoport halmazait.

A szavazási folyamatot óráról órára követve, nagy biztonsággal meg lehetett állapítani kik azok, akikre többnyire egyedüli jelöltként szavaztak, és kik voltak azok, akik egy csoport részeként jutottak vokshoz. Hogy ennek a kérdésnek mekkora a végeredményt befolyásoló súlya az abból is kiderül, hogy a leadott szavazatok miként aránylanak a szavazók számához. 1107 szavazó 3127 szavazatot adott le, ami szavazónkén kevesebb mint 3 szavazat.

Kivettük azokat a jelölteket, akik ugyan kimagaslóan jól teljesítettek, de ennek a legfőbb oka, hogy rájuk többségében azok szavaztak, akik azért nem adtak le többes szavazatot, mert nem ismerik a jelölteket. A kivett 3 jelölt mögött döntő többségben a szabadidős vitorlázók állhatnak.

Szentandrási-Szabó Attila Zoltán alapvetően a jollésok és a versenyrendszeren kívüli vitorlázók látványosan kampányoló jelöltje. Rá a szavazók több mint 41%-a adta a voksát.

Sváby András ismert TV-s személyiségként látványos eredményt produkált. A sportág kedvezőtlen társadalmi megítélésének megváltoztatását ígérő programjának fontosságát a szervezett vitorlázók közössége még nem kezelte helyén, üzenetét a versenyrendszeren kívüliek megértették, de ők rajta kívül másra a legjobb szándékkal sem tudtak volna tisztességgel voksolni.

Lábady Balázs egyike azoknak, aki nem töltött fel bemutatkozó programot, így semmi sem indokolná, hogy a legismertebb, szakmailag megkérdőjelezhetetlen kvalitású jelöltek elé kerüljön, hacsak az nem, hogy saját kampányában ügyesen szólított meg kizárólag rá szavazó, versenyrendszeren kívüli szavazókat. 

Nos, hármójukra összesen 907 szavazat érkezett. Ők 3-an képviselik a leadott szavazatok 29 %-át, bizonyítva mekkora a szabadidős vitorlázók szervezetlen tömegének hatása a szavazatok megoszlására. Nem lehet kétséges, hogy képviseletük helyet kér az elnökségben.

 

Így nézne ki a szervezett vitorlázók szavazatainak erősorrendje:

(A grafikon csak az első 12 jelöltet nevesíti, hatan homályban maradnak)

 

Hogyan szavaztunk? Vajon az alkalmazott technikák hasznosíthatók a tisztújítás során?

-          A tudatos szavazó a megfelelő jelöltek kiválasztásán alapuló, kizárólag a közösség érdekeinek megfelelő szavazatot ad le, mely kihasználja mind a 8 lehetőséget 

-          A taktikai szavazó csak egy vagy két jelöltre szavaz, megragadva minden legális lehetőséget, hogy manipulálja az eredményt. Ez a technika csak akkor válik be, ha a kedvezményezett jelölt kellő számú szavazót tud mozgósítani. Ebben a játékban is láttuk ennek jeleit, de ezzel a technikával a valódi tisztújításon nehéz lenne eredményesen operálni.

-          A hacker késztetést érez, hogy átlépje a rendszer technikai korlátait, veszélyeztetve egy választás eredményeinek legitimitását. A tisztújítás során nincs feltörhető informatikai mozgástér, a választás tisztaságát csak az egyesületek közötti háttéralkuk tudják megkérdőjelezni.

 

Ez lenne az elvárható eredmény a tisztújításon?

Semmiképpen.

Először is a Közgyűlésen nem a vitorlázók, hanem a Szövetség alapszabályának megfelelően az egyesületek küldöttei szavaznak. Egy meghatalmazott kezében akár 30 szavazat is lehet, mely egyáltalán nem biztos, hogy a képviselt tagság egyöntetű véleményét tükrözi. Az egyesületi érdekek sokszor felülírják a jelöltek kompetencia sorrendjét és az alkuk során végül nem garantálható, hogy a sportág, a közösség érdekeit leghatékonyabban képviselő jelölt kerül az elnökségbe.

Az objektív értékítéletet a mi játékunkban is felülírta egy fajta igazodás az ismert, eddigi munkásságával bizonyított jelöltek felé. Ez lehet a magyarázata annak, hogy az újonnan belépő rendkívül erős szakmai és érdekérvényesítő erővel rendelkező, rátermett jelöltek nem kaptak támogatást. Csak remélni tudom, hogy a tisztújítás során ezek a kompetenciák felértékelődnek és a választók bölcsessége mandátumhoz juttatja ezeket a jelölteket is.