Tengerre Magyar!

A mi kis nemzetünk életében, elzártságában nagy jelentőségűnek látszik minden kezdeményezés, ami a Dunán át a tengeri utakhoz vezet. Ezért víziutak megszerzése és forgalmának kiépítése—mint látjuk, ma is kormányzatunk egyik fontos kezdeményezése. A magyar vízisportokra e téren még nagy feladatok várnak. A tengerünktől megfosztott nemzetünknek továbbra is ápolnia kell a tengeri tradíciókat, a hajós szellemet és minden alkalommal ki kell hangsúlyozni a rátermettségünket és szeretetünket a tengerek iránt. A magyar nem hajós nemzet, múzeumainkban nem őrzünk hajós emlékeket, de a szívekben és a lelkekben kitörölhetetlenül ég a vágy a tengerek iránt. Látjuk a mi kis magyar tengerünkön is, pár év alatt igen tekintélyes hajópark létesült, hallatlan egyéni áldozatkészséggel egyre-másra újabb és újabb hajók épülnek és a hajózás örök szerelme él a lelkekben.

A nyomasztó gazdasági viszonyok ellenére egy nagy hajópark épült s pár év alatt szinte észrevétlenül a magyar vitorlássport történetének új fejezetéhez értünk. A nemzetvédelmi feladatok során minden sportág szívesen és lelkesedéssel vállalta eddig is a reá eső kötelességeket. Mert van-e szebb feladat a sport számára, mint előkészíteni a fiatalságot testben és lélekben a reá váró nagy kötelességekre? Az ifjúság kemény izmai mellett talán a lelki készültség, a jellem alakítása az, amit a sportok bajtársai levegőjében a ma fiatalsága megszerezhet magának. A mai nagy idők nagy tetteket várnak és azért indítja el a MVOSz a reá váró feladatok során az első magyar országos vitorlás iskolát. Legyen ez az iskola megnyilvánulása, szimbóluma annak a törhetetlen akaratnak, amely megadja nekünk újra a lehetőségeket a régi határokhoz és a tengeri úthoz.

Itt, ennél a kérdésnél azonban áldozatos összefogásra van szükség. Minden intézménynek, clubnak, vállalatnak át kell éreznie egy vitorlásiskola fontosságát, látni kell, hogy a Balaton benépesítésének az egyetlen helyes útja, ha fehérszárnyú vitorlákkal díszítjük csodálatos vizét s kemény, edzett sportemberekkel a vitorlások fedélzetén tesszük a mi Balatonunkat a valóságban is magyar tengerré. A legnagyobb feladat itt a szövetségre és a balatonfüredi hajógyár vezetőségére vár! A szellemi vezetés, nevelés kérdése a szövetség vezetőségénél méltó kezekben van, a hajógyárra vár a feladat, hogy megértve az idők szavát, arányosítsa e sport túl magas fenntartási költségvetését a rendelkezésre álló lehetőséget megteremtve, elindítsa a magyar vitorlázás új korszakát egy szebb és egy boldogabb jövő felé.