Ki óvhat hajót?  Hajó, versenyvezetőség, Óvási Bizottság.

Ki adhat be orvoslati kérelmet? Hajó, versenyvezetőség, Óvási Bizottság.

Óvástárgyalás nélküli kizárásról a versenyzőket a Hirdetőtáblán az óvási határidőn belül tájékoztatni kell. Futamot, rendezést óvni nem lehet, csak orvoslati kérelmet lehet beadni - ennek azonban az is lehet az eredménye, hogy törlik a futamot.

Ki adhat be újratárgyalási kérelmet?  Hajó, versenyvezetőség, Óvási Bizottság. Határidő: 24 óra. 

Az eredményt befolyásoló téves számolást vagy egyéb kifogást a kihirdetést követő 30 percen belül kell beadni.

Az óvás követelményeit a 61. szabály tartalmazza. Az Óvási Bizottság teendőire az M Függelékad útmutatót. Fellebbezések: F Függelékben rögzítettek szerint, de a döntést követő 15 napon belül.

Miért kell az óvott felet értesíteni?  Meg kell adni a másik félnek a lehetőséget, hogy hibáját büntetőfordulóval elismerje, s mentesítse magát a büntetés alól. (Súlyos kárt okozó hajó büntetőfordulóval nem mentesítheti magát, ki kell állnia a futamból.)

Az óvási szándéknak világosnak, egyértelműnek kell lenni. (Óvlak - Protest szó kiáltásával és az óvó lobogó kitűzésével.) Ha az óvott hajó büntetőfordulót tesz, akkor vissza lehet vonni az óvó lobogót, de ha későn jelezzük az óvási szándékot, akkor az óvás nem érvényes. A versenybíróság mindig mérlegel, hogy az óvást érvényesnek lehet- e minősíteni vagy nem.

A büntetőfordulót azonnal az esemény után el kell végezni. A nemzetközi versenyeken  kb. 10 - 15 másodpercet ad a bíróság a forduló elkezdéséhez. Ez nem szabály, de bevett gyakorlat.

Írásban beadott óvást a tárgyalás megkezdése előtt, a versenybíróság jóváhagyásával lehet visszavonni.

Orvoslati kérelemnek mikor lehet helyt adni?  Lásd 62. szabály: „Ha valakinek futambeli vagy végső helyezése, nem saját hibájából jelentősen rosszabb lett..." Többek között: A 2. rész szabályait megsértő hajó sérülést vagy fizikai rongálódást okozott.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy egy hajónak el kell kerülnie az érintkezést. Ha kárt okozó ütközés történik, akkor az útjogos hajó is büntethető.

TG
Tusnai Gabi