Amikor beültem a terembe, még semmi sem utalt a közelgő földindulásra. A szokásos közegben ott ült az elnökség a szokásos felállásban. Nem ez nem képzavar, hozzá vagyok szokva, hogy jó ha a fele összejön a nagytiszteletű gréniumnak megnehezítve a határozatok meghozatalát. A napirendi pontok felsorolásától eltekintenék, leginkább három téma érdemelt figyelmet:

- a szövetség gazdálkodásának helyzete
- a Kékszalag idei megrendezése körül kialakuló problémák
- a Festetics Program értékelése

 

 

A gazdálkodásról szóló főtitkári beszámoló az előadó minden igyekezete ellenére arról árulkodott, hogy az MVSZ vállalt feladatait a várt bevételek elmaradása miatt nehezen teljesíti. A tagdíjbevételek mintegy 70%-a nem érkezett be. Elhangzik az Alapszabályban rejlő soha nem alkalmazott szankció, a 90 napig 50%-os azon túl 100% késedelmi díj bevetése, de erről nem születik döntés. Késik a MOB támogatása is és sajnos a 3 kvalifikált olimpiai résztvevő sem bővítette a forrásokat. Elvesztettünk egy korábban tőkeerős támogatót, és egyre nehezebb újakat találni. A Tengeri Bajnokságra kiírt pályázatra sem érkezett érdeklődő, nyilván a finanszírozás, a magas részvételi költségek tántorítják el a potenciális résztvevőket.

 

A Kékszalag körül is sötét fellegek tornyosulnak. A szerződött partner külföldön megnövekedett feladataira hivatkozva jelezte, hogy nem tud megfelelni az elvárásoknak, bár hivatalosan még nem dobta be a törülközőt. A főtitkár urat nem hagyta cserben a rá jellemző kincstári optimizmus, ígérete szerint két héten belül megoldást talál a felmerült problémákra, ha kell új koncepció kidolgozásával. Szerinte semmi sem veszélyezteti a rendezvényt, a szövetség jelenleg is gőzerővel dolgozik az előkészületeken.

A Festetics György Program tárgyalását az Elnök úr bevezetője nyitotta meg. Meglepetésemre nem a programot magát vette górcső alá az Elnökség, hanem saját jövőbeli szerepét próbálta a programhoz illeszteni. Az igen hosszúra nyúlt szélsőséges véleményektől sem mentes vitában kikristályosodott, hogy a programot egyöntetűen helyeslik, de az alkotók kérését, hogy a végrehajtást már egy megújult elnökség kezébe adják már nem követte osztatlan lelkesedés. Pedig láthatóan nincs sok választásuk. A már lemondott, és meg sem jelent hét elnökségi tag és a helyben ezirányú szándékát kinyilvánítók gyakorlatilag cselekvőképtelenné tették a vezetést. Különböző forgatókönyvek mentén, de ugyanarra az eredményre jutottak: az MVSZ hamarosan rendkívüli előrehozott tisztújító közgyűlés elé néz. A helyzet nem egyszerű mert már van egy kitűzött rendes közgyűlés melyben a tagság el kell, hogy fogadja a 2012 szezon gazdálkodási számait. Ahhoz, hogy ezt a közgyűlést már egy új elnökség vezényelje le, ahhoz még ezen időpont előtt meg kell alakulnia, a szükséges időkorlátok közé szorított előkészítési folyamatot is figyelembe véve. A Felügyelőbizottság elnöke Haranghy Csaba óvta az előkészítőket a túl feszes tempótól, szerinte helyesebb lenne, ha a jelenlegi elnökség terjesztené be a költségvetést, a tisztújításra ezután is sor kerülhet, és addig a Festetics Program a szélesebb vitorlázó társadalom számára is megismerhetővé, érthetővé, és támogathatóvá válik. Érvelését a jogi bizottság és az elnök úr is azzal vetette vissza, hogy a gyors váltásra a program végrehajtásához szükséges források minél előbb történő elérése miatt van szükség.

 

Idézet a felszólalásokból:

Wossala György: „Nem hiszem, hogy a Festetics Program anyagát az elnökség most és itt minősíteni képes. Ilyen nagy lélegzetű gondolat ritkán születik, vegyük nagyon komolyan. Mivel a szövi idén szinte finanszírozhatatlan, ezért élni kéne a lehetőséggel. Olyan elnökség kell aki forrásokat tud bevonni. A kapcsolati tőke működteti most is a bevételeket. A mostani elnökség mozgástere beszűkült. Kell a gyors váltás. Vissza kell adnunk a vitorlás társadalom kezébe a döntés a választás jogát. Legyen tisztújítás minél előbb!"

Nagy Rozsda Attila: "Bennem operatív aggályok merülnek fel. Legyen társadalmi vita!"

Hajdú Balázs: "Az új elnökséghez kell egy közgyűlési jóváhagyás. Komoly kötelezettség és felelősség ennek a programnak a végrehajtása. Technikailag le kell mondania az elnökségnek, ha a program mellé áll. Sajnos nincs idő a társadalmi vitára. Az lenne a menetrend, hogy május közepén már új elnökség álljon a közgyűlés elé, ha az idei költségvetést el akarjuk fogadni. A csonka elnökség nem hiteles. Forgatókönyv: minél előbb kell egy tisztújító közgyűlés. Azonnal alakuljon jelölőbizottság, és április 25 én már meg is lehet tartani a tisztújító közgyűlést, így a májusi közgyűlés már az új irányítás alatt működhet.

Sükösd Balázs: "Nem szeretném, hogy csak azért támogassuk a programot mert napi financiális problémáink vannak.... a program tetszik személy szerint támogatom, de azt is tudomásul kell vennünk, hogy az erősebb kutya baszik"

Straub Elek: A Festetics Program túllép a vitorlás sport keretein, kormány programokba helyezhető, pl a Bejárható Magyarország program keretébe. Az új koncepció szerint a teljes vitorlás ökoszisztémát kell a szövetség alá rendelni! Így pl. Zánka déli része lesz a vitorlázásé, az északi a lovassportté a Kincsem program keretében. ...: Az idei költségvetést az új elnökségnek kell kidolgoznia, előterjesztenie. " 

Nagy Andor: "2013 ban lesz új költségvetés az euban. Az ehhez a helyzethez is igazodó program kidolgozója Gál András Levente alkalmas a feladat végrehajtására. Olyan mint egy tank, természetesen jó értelemben.

A szövetség válságban van és minden válságból a kijárat az innováció. Ez benne van ebben a programban. Mit kell tenni? Lemondjon mindenki? Ez lenne a legegyszerűbb megoldás, Ha nem a működés képtelenség is lehet ok a tisztújításra. " 

Harangi Csaba: "Ez a program 3 éve íródik.... A tavaszhoz kötődik a kiadások jelentős része. Május 31 ig kell elfogadott költségvetés. Egy közgyűlésen nem levezényelhető a váltás. Az első közgyűlésen fogadják el és vitassák a programot, és csak második lépésben legyen meg a program elfogadása és a tisztújítás. Mivel olimpia van nem szabad béna kacsaként indulnia az új elnökségnek."

Böröcz István: "A program tetszik, de szomorú, hogy nincs idő az átállás alapos előkészítésére. Lemondunk itt helyben, vagy sem ez itt a kérdés. Kéne a klubban is egyeztetni, mert én a klubomat képviselem" 

Végül Straub Elek elnök úr az alábbi szavakkal zárja a vitát:

"Úgy tűnik nem mond le egyhangúan az elnökség, ezért a kialakult határozat képtelenség szintjén elindul a tisztújítási folyamat. Magam is lemondok április 24.-i hatállyal.

Köszönöm az eddigi együttműködést. Kívánom, hogy az országnak legyen ereje ennek a programnak a végrehajtására. Kérem az egyéni döntések mielőbbi meghozatalát."

Ezzel a 2012 március 6-I elnökségi ülés érdemi része lezárult. A munka csak most kezdődik, hiszen egy új cselekvőképes és hiteles elnökség megválasztása valóban mindannyiunk érdeke. A felgyorsított folyamat a társadalmi vitára nem hagy időt, de a jelen körülmények ismeretében ez pótolható, ha mind szélesebb körben ismerjük meg az új program célkitűzéseit. A magyar vitorlázás fejlesztésért kiírt, még mindig munkaanyagként jellemezhető Festetics György Programot ezennel közzé tesszük. Szeretnénk, ha a kialakult helyzetben a vitorlás társadalom a program céljaival azonosulva segítené az új elnökséget. Segítő szándékú ötleteiteket javaslataitokat örömmel publikáljuk.


 

Festetics György Program,
a magyar vitorlázás fejlesztésért

 

A Festetics György Program célja és műfaja

A Festetics György Program (a továbbiakban: Festetics Program) létrehívásával szándékunk szerint elő tudjuk segíteni, hogy a magyar vitorlázás évszázados hagyományait követve (1797. év: a Phoenix vízrebocsátása) mind a versenysport, mind a szabadidősport területén egészségesen fejlődjön tovább. Legyenek a vitorlázás társadalmi elismertségét segítő nemzetközi eredmények, ugyanakkor az a kedvező jelenség megmaradjon, hogy az elmúlt húsz évben nagyságrenddel nőtt a vitorlázással rendszeresen vagy alkalomszerűen kapcsolatba kerülők száma, azaz a vitorlázás egyre népszerűbb Magyarországon.

A legtöbb fejlesztési program nyitóképlete, hogy szinte az adott szakterület minden elemében nehézségek, felszámolandó jelenségek vannak. Ehhez képest a Festetics Program nem kritikai vitairat, hanem mintegy ihletet nyerve a névadó bátor és szerteágazó életművének eredményeiből - talán előzmény nélkül - rendszerbe foglalva, és a teljesség igényével kívánja számba venni a magyar vitorlázás fejlesztési lehetőségeit, melyeknek feltárása, elérése, a végrehajtás szervezése, az érdekütközések feloldása természetesen nem kizárólagosan, de elsőhelyi felelősséggel a Magyar Vitorlás Szövetség feladata. 

Nem célja a Festetics Programnak, hogy hosszasan értekezzen arról, hogy milyen ritkamód harmóniában működni tanítja a vitorlázás az embert az öt elemmel: saját magával, a csapattárssal, az ellenféllel, a természettel és a technikával. Célja viszont, hogy számba vegyen rendre mindent, ami használható hagyományból, szervezetből, infrastruktúrából, vállalkozásból, szándékból.

A Festetics Program műfaja program, azaz szándékunk szerint nem egyszeri aktus, statikus leírás, hanem időről-időre - elképzelésünk szerint kétévente - megújuló és ezáltal számvetést, javítást lehetővé tevő tervezési keret, amely első ízben 2012 tavaszán, mint a 83 éves Magyar Vitorlás Szövetség stratégiai dokumentuma (vö Alapszabály 15. § 2. pontja), kerülhetne megvitatásra, adott esetben elfogadásra. A Festetics Program átvéve más stratégiák szerkezetét beavatkozási területenként veszi számba a fejlesztési lehetőségeket, és ezek tárgyalása során szól az esetleges kockázatokról, felmerülhető ellentétekről.

Elvárás a programmal szemben, hogy egyértelmű és valóban érthető igazodási pontként szolgáljon nemcsak a vitorlázók, a szakmai vezetők, hanem a létező és az elérendő támogatók, szakmai partnerek, a vitorlázás iránt bármilyen okból érdeklődők, és nem elhanyagolható mértékben a fejlesztésekhez szükséges döntések meghozóinak számára. Ennek érdekében a program rövid és olvasmányos, tárgyszerű és hiteles kíván lenni, azaz különösen, amikor sok előfeltétel szükséges a cél eléréséhez, bevallottan kiutal további tárgyalásokra, kialakítandó cselekvési tervre, azzal, hogy ez ne lohassza, hanem éppen hogy növelje a tetterőt.

Beavatkozási területek

  szervezeti működés

  tagság

A Magyar Vitorlás Szövetségnek (a továbbiakban: MVSZ) jelenleg 132 tagszervezete (98,5 % egyesület és 1,5 % sportvállalkozás, gazdasági társaság) és mintegy 4.000 igazolt sportolója, mint közvetett tagja van, amely tagsági adatok szolid, csillapodó növekedést mutatnak.

 

Ehhez képest a jelenlegi un. rendes tagsági formát, mint a szervezeti döntéshozatal alapját képező rendszert nem csak az ezzel kapcsolatos viták kockázata okán nem érdemes változtatni, hanem azért sem mert működik és nincs is tényleges alternatívája. Ugyanakkor komoly erőforrás rejlik abban, ha az MVSZ érdemi kapcsolatot tud tartani azokkal a becslések szerint az igazolt sportolói létszámnál egy nagyságrenddel nagyobb számú vitorlázóval, aki nem klubtag, de eltérő rendszerességgel ugyan, de hajózik.

Indokolt bevezetni a külső (egyéni) tagság intézményét, amely nem sérti és sértheti a jelenlegi rendes tagság és az igazolt sportolók jogait és a jogállás rangját. Az MVSZ-nek ugyanakkor egyrészt eleve küldetése mindenkihez szólni, aki Magyarországon vagy magyarként bárhol hajózik, másrészt érdeke, hiszen a támogatottsági képessége ezzel arányosan nő, harmadrészt magának a rendes tagsági, valamint a területi és a hajóosztályi/ szakági szövetségek számára kellő rugalmasságot és tovább fejlődési dinamikát ad a vitorlások beáramlásának ez a természetes módja. Külön vizsgálat tárgya, hogy az un. külső tagság intézménye egyfajta pártoló tagságot (szavazati jog nélkül, szolgáltatások igénybevétele és adatkezelés lehetővé tétele), vagy egy un. MVSZ Klub általi lényegében gyűjtő jelleggel közvetett, rendes tagságot jelent, mind a kettő esetben meg kell, és meg lehet teremteni az összhangot a sporttörvény szövetségi tagsági jogviszonyra vonatkozó előírásaival.

A külső tagság létrejöttének további előnye, hogy a kritikus szám elérése által olyan tagsági szolgáltatások bevezetése válik lehetségessé, amit eddig elsősorban forráshiány miatt nem jöttek létre. Ezt a számos külső tagsági szolgáltatást (árkedvezmények, beléptetés, hírlevél, adatbanki tevékenység: tagsági és szakember információk, szárazprogramok: képzések, fizikai felkészülés, szolgáltatásszervezés) tudja keretbe foglalni a Vitorlás Kártya rendszer bevezetése, amely még 2012 folyamán, feltétlenül illeszkedve a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez és adott esetben a Széchenyi Pihenő Kártya rendszeréhez, az MVSZ szervezésében kiadható érdemi szövetségi költségvetési teher nélkül. Ez az új rendszer további pozitív hatásaként fel tudja feszíteni a jelenleg nem egyenszilárdságú tagnyilvántartási rendszert. A külső tagság járulékosan a Vitorlás Kártya rendszer fenntartásán túlmenően is képes forrást teremteni - kellően türelmes bevezetéssel - az MVSZ céljaihoz, hiszen a kártya megváltási és szolgáltatási díj egyben egyfajta tagdíj is.

 

Érdemes áttekinteni a vitorlázás egyik fő infrastruktúráját jelentő kikötők befogadó képességének alakulását:

Balatoni kikötői álláshelyek száma
Balatoni kikötői álláshelyek száma

 

Velence-tavi kikötői álláshelyek száma

Velence-tavi kikötői álláshelyek száma 

Fertő-tavi kikötői álláshelyek száma
Fertő-tavi kikötői álláshelyek száma

  

Tisza-tavi kikötői álláshelyek száma
Tisza-tavi kikötői álláshelyek száma

A külső tagsággal elérhető, hogy olyan területen is a kölcsönös előnyök mentén működjenek együtt az MVSZ és az ottani magyar hajósok, szervezeteik, vállalkozásaik, mint az adriai tengerpart vagy a Tisza-tó, ahol adott esetben kialakulhatnak eddig nem létező, saját területi szövetségek is igen rövid időn belül. Az előbbi esetben az MVSZ-nek fokozott körültekintéssel kell eljárnia a hazai turizmus és iparfejlesztés érdekeinek mindenek feletti szem előtt tartása mellett, különös figyelemmel az évekkel ezelőtti sajátos ellenkampányokra is. De ebben az esetben is és erre figyelemmel is egy minden, a vitorlázásban érdekelt magyar szereplő számára előnyös megoldást ki lehet alakítani, és ennek során a magyar és a horvát vitorlásszövetségek együttműködését is érdemes továbbfejleszteni, csakúgy mint kiaknázni a két ország közötti e célra is mozgósítható, adott esetben kormányzati együttműködéseket.
 
 

A horvátországi hivatalos statisztika szerint: 2011-ben a charter vendégszám 319.872, míg az általuk „realizált" vendégéjszakák száma 2. 200.184 volt. Fenti vendégszámból 12.102 magyar vendég volt, akik összesen 69.992 vendégéjszakát töltöttek el.

A jachtkikötők (marinák) adatai csak 2010-re vonatkozóan, melyek szerint 234 a magyar lajstromba bejegyzett hajót regisztráltak(az összesen 14.431 állandó jelleggel Horvátországban horgonyzó hajóból), ez a szám a 2009-es számhoz képest 90,3%-os indexszám. A 234 hajóból 155 motoros jacht, 77 vitorlás jacht és 2 db egyéb hajó volt. 2010-ben 1.303 db magyar lajstromba vett „tranzithajót" regisztráltak, ami 2009-hez képest 80%-ot tesz ki (a Horvátországban megfordult összesen 206.028 tranzithajóból). Ebből az 1.303 „tranzithajóból" 478 volt a motorosjacht, illetve 805 a vitorlásjacht.

A 2011-es statisztika a horvátországi vendégszámot és vendégéjszakákat, illetve ezen belül is a magyarokra vonatkozó adatokat illetően:

2011-ben Horvátországban 11.200.113 (+7,81%) turistát regisztráltak, ezek közül 9.907.827 (+8,3%) külföldi turistát. A vendégéjszakák száma 65.116.830 (+7,01%) volt, ebből 58.411.864 (+7,27%) volt a külföldi turisták által realizást vendégéjszakák száma.


A küldőországok szerinti ranglista a következő:

Németország (1.685.382, 2010-hez képest növekedés +9,59%)

Szlovénia (1.174.580, növekedés +11,99%),

Olaszország (1.004.172, növekedés +3,95%),

Ausztria (939.009, növekedés +11,30%),

Csehország (663.563, növekedés +4,71%),

Szlovákia (338.717, növekedés +6,74%),

MAGYARORSZÁG (335.082, növekedés +9,00%),

Hollandia (279.567, növekedés +0,65%)


A 2011-es esztendőben Magyarországról +9%-os turistaszám és +8,48%-os vendégszám növekedést regisztráltak, míg decemberben +18,17%-os turistaszám és +3,9%-os vendégéjszaka növekedést jegyeztek fel. A júliusban és augusztusban mért eredményekre alapozott horvát várakozások, melyek szerint a 2011-es évet növekedéssel fogják zárni, már szeptemberben beigazolódtak, hiszen már szeptember végéig „túlszárnyalták" a 2010-es esztendőben regisztrált összturista, és vendégéjszaka számot.

A múlt év egészében a magyar turisták száma 335.082 volt (2010-ben 317.464), míg a vendégéjszakák száma 1.865.840 volt, (2010-ben 1.744.048). 
 

Az MVSZ-nek nyitottnak kell lenni arra, hogy a hozzá legközelebb álló sportági szövetségekkel egyre intenzívebb szakmai együttműködés jöjjön létre, így elsősorban a Magyar Szörfszövetséggel. Érdemes vizsgálni annak az előnyeit, hátrányait és lehetőségét, hogy amennyiben érdemi érdeksérelmet nem okoz, akkor az jelentős autonómiával, de az MVSZ keretében vagy közös adminisztráció mellett működne tovább.

Minden nemzetközi szövetségben meglévő tagság (még ha a fenntartása nem is kérdés) értékét az adja, hogy a ráfordításhoz képest egyrészt milyen rendezvény (főleg verseny) szervezési lehetőséget tud az adott tagszövetség elérni, másrészt milyen védettséget, többletszolgáltatást tud ezáltal a saját tagjainak nyújtani, harmadrészt milyen többlet ismeret, kapcsolat, know-how érhető el általa. Az EUROSAF és ISAF tekintetében az MVSZ az adottságaihoz képest kifejezetten jól áll, de tétlenséget szülő elbizakodottságra soha nincs ok. Ami ehhez képest sürgős feladat, hogy már 2012-ben fiatal szakemberek számára ösztöndíj lehetőséget adjon az MVSZ elsősorban a harmadik elvárás beváltása érdekében.

  szövetség hatékony szervezet

Az MVSZ - mint minden egyesület - szervezeti működése esetében szinte ellenőrzési listaszerűen érdemes végig menni a hatékonyságot rontó sérülékenységi pontokon.

Először is vizsgálni érdemes, hogy az érdemi tagsági döntési hatáskörök érvényesülnek-e kellő mértékben, ezzel összefüggésben indokolt elvárásként megfogalmazni, hogy a versenynaptárat, ami az MVSZ legfontosabb szakmai terméke a hazai és külföldi illesztések időigénye okán indokolt lényegesen korábban kiadni, azaz az előző év szeptember 30-ig, a tagsággal érdemben és meghatározott rendben lefolytatott konzultáció alapján (az ISAF és az EUROSAF irányában lejelentendő versenyek esetében július 30.). Ezen konzultációkon túl is érdemes a közgyűlés melletti, elsősorban szakmai fórum(ok) biztosítása az egyes kérdések tágabb körben való megvitatására: klubelnökök, hajóosztály-szövetségi elnökök, évente egyszeri, jól előkészített informális találkozója lehetne ilyen a szezon kezdetén. A külső tagoknak meghatározott módon lehetőséget kell és lehet biztosítani, hogy kellő ütemben és mélységben javaslatot tehessenek és tájékozódjanak a közgyűlési működésről (jelszavas webfelületek által).

A tagsági-közgyűlési kérdéskör része, de már átvezet szervezeti vezetéshez, hogy elvi éllel indokolt éppen a már középtávú célok elérése érdekében rögzíteni az alábbi két elvet: egyrészt az elnökség az egész MVSZ és tagság iránt viselt felelősséggel jár el, és így nem lehet a közgyűlési erőviszonyok szerint erre kijelölt, kötött mandátumú delegáltak, ellentmondásos személyhalmaza. Másrészt éppen a Festetics Program által tételezett fejlesztések okán az elnökség javaslatára a közgyűlés az alapvető feladatokat szabja meg, amelyhez tagsági díj meghatározásával biztosítja a teljes pénzügyi fedezetet, az így elvárt alapműködés, szövetségi létezés feltételét. Ehhez a programhoz az elnökség a közgyűlés által elfogadott fejlesztési programnak és eseti intézkedési terveknek megfelelően feladatokat teljesít, projekteket hív életre melyek működési feltételeit egyéb eszközök (állami támogatás, szponzorok, partneri kapcsolatok etc.) bevonásával megteremti.

Másodszor értékelni kell, hogy a szervezet az operatív irányító szervei esetében a hatékonyságot biztosító tényleges és beazonosítható döntési felelősségi és az ezzel összefüggő létszámarányosság elvek érvényesülnek-e. Azaz csak a szükséges minimális létszámú elnökség (legfeljebb) működtetése indokolt, az általános működéshez képesti külön feladatok ellátása érdekében nevesített elnökségi tagok, munkacsoportok, szakbizottságok fenntartása mellett. A testületi felelősség mellett egy magasabb fordulatszámon és nagyobb költségvetési nyomatékkal működő MVSZ esetében az egyéni felelősségvállalás és hatáskörgyakorlás erősítése is megkerülhetetlen, de ez elsősorban ezen a szinten nem részletezendő ügyrendi kérdés.

Harmadszor folyamatos mérlegelés tárgya kell, hogy legyen mennyiben önálló akaratképző és esetlegesen pazarló a szervezet adminisztrációja (főtitkárság). Sajátos módon elsősorban vélhetőleg a forráshiányból fakadó szűk mozgástér és kiszolgáltatottság okán inkább abban érdemes a hatékonyan és takarékosan működtetett MVSZ apparátust fejleszteni, hogy mindenki érdekében az MVSZ kizárólagos hatásköreit és érdekeit következetesebben képviselje, mind a versenyrendezés, szponzoráció vagy éppen az elvárható magatartási szabályok általánossá tétele során. 
 

  szakmai működés

Az MVSZ szakmai működése során kiemelt jelentőséggel bír, hogy kialakuljon a megfelelő és kölcsönösen előnyös szereposztás a tagegyesületek és vállalkozások, a kormányzati szereplők (érintett Fejlesztési Ügynökségek, Magyar Turizmus Zrt.), a MOB (valamint MEFS - Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség), a vitorláséletben szolgáltatók, gyártóként résztvevők (pld. média, hajós klaszter), egyéb érintett társadalmi szervezetek (pld. cserkészet) és az MVSZ között. Itt is, mint a legtöbb egyenrangúságot feltételező együttműködés esetén, gyorsítja az egészséges egyensúlyok megtalálását, ha a szereplők, így kiemelten a nevesített, elvonhatatlan hatáskörökkel és feladatokkal rendelkező MVSZ tudja, hogy mit akar, és ehhez képest tud elvárásokat megfogalmazni, felajánlásokat tenni. Jelen fejezetben az egyes szakmai működési területeket vesszük számba, és ehhez képest lényegében adja magát, hogy milyen -akár csak az egyértelműsítés végett - stratégiai megállapodásokat kell kötni, amely formalizált együttműködés minimális adminisztratív terhet jelenthet, végezetül alkalmat kell találni évente ősszel és tavasszal egy vásár (Boatshow), és évente egy szakmai konferencia révén a tanulságok és célok egyeztetésére.

  szabadidő sport

Hazai vitorlás élet elmúlt évtizedeinek vitán felül az egyik legpozitívabb fejleménye, hogy soha nem látott széleskörű népszerűségnek örvend a sportág. E körben az MVSZ helyes feladatfelfogása az kell, hogy legyen, hogy a kasztosodása elkerülésével segíti az új vitorlásokat. Azaz igazodási pontként ad minőségbiztosítást és szervezési, hozzáférési segítséget a képzések (MVSZ által dominált bizonyítvány rendszer szoros együttműködésben az államigazgatással), és egyéb szolgáltatások területén (hajó, felszerelés bérlés). A jelenleginél aktívabban részt kell vennie az országos és regionális turisztikai célok és eszközök (ide értve a vitorlások által igénybe vett parti szolgáltatások) fejlesztési terveinek meghatározása során, amelybe most a 2014-2020 tervezési időszak tekintetében jó ütembe lehet belépni.

Elsősorban szponzorációs szempontból nemzetközi szinten a technika adta örvendetes fejlemény, hogy mára létezik vitorlásversenyzésnek - közvetíthető, akár helyben is tömegesen értve élvezhető - látványsporti formája. Az MVSZ részére ez mind a versenyszervezések összehangolása, mind a tömegsporti népszerűsítés területén új és eddig - a Kékszalag kivételével - nem kellően betöltött feladata.

  versenysport

Az MVSZ, mint országos sportági szakszövetség legegyértelműbb közjogi jogosítványa és egyben erőforrása magyarországi kizárólagossága a hazai és nemzetközi versenyrendszer felügyelet és részben működtetés területén. Szükséges a versenynaptár átstrukturálása, több lokális, kedvcsináló, a versenyzésbe bekapcsolódást segítő klub-kikötői verseny, kevesebb, de eseményértékben, versenyzői és hajólétszámban valóban országos jelentőségű, médiavonzó, a vitorlázók szabadidejéhez igazodó, reprezentatív verseny kiírása, engedélyezése. Itt fokozni kell az MVSZ összehangoló tevékenységét és a megfelelő fórumokon (akár szabályzatokban is) illeszteni és pontosítani kell az egyén, a klub, az osztályszövetség és az MVSZ feladatát és felelősségét a dátum és érdekütközések feloldása érdekében. Külön is meg kell említeni, hogy kiemelten védendő a magyar bajnoki cím és a bajnokság, mint esemény rangja osztálytól és helyszíntől függetlenül, akár e tekintetben az MVSZ számára rendkívüli beavatkozást lehetővé tevő jogkörök biztosításával.

Tanulságos a versenynaptárok időbeli összehasonlítása azaz, hogy (a Balatonon) miképpen alakult az elmúlt tíz évben az MVSZ által regisztrált versenyek száma, és ez mennyiben szolgálja a sportág egészének az érdekét: 

Nagy kérdés egy ilyen program kapcsán, hogy lehet-e és kell-e a 2016-os és a 2020-as olimpiák vonatkozásában vállalásokat tenni, hogy milyen eredmények elvárhatóak. MVSZ szakmai fórumain eltérő elérhető eredmények szerepelnek.

A Festetics Program 2012-es kiadása során, amit indokolt leszögezni, hogy egyrészt a magyar vitorlázás sikerességének - jól hasznosuló - jelentős fokmérője az olimpiai szereplés, másrészt már most számba kell venni a gyengeségeket, ezekre érdemben kell válaszolni a fejlesztési intézkedéseknek. Harmadrészt alaposan értékelni kell Londont, adott esetben más országok tapasztalatait, 2014-ben - már remélhetőleg a jelen program első eredményeinek birtokában - a Festetics Program második kiadásakor és akkor indokolt számokat vállalni.

A teljesség igényével a gyengeségek a következők, ami jelenleg hiányzik:

a jövőkép a vitorlázói és edzői életúthoz,

az olimpiai, egyéb versenyzői, szabadidő vitorlázó utánpótlás képzésének szétválasztása, találkozási pontjainak meghatározása,

a vitorlásiskolákkal való szoros együttműködés, azok szigorú szakmai felügyelete, ISAF sztenderd szerinti minősítése,

az ún. klubedzők, instruktorok, versenybírók rendszeres, szövetség által szervezett továbbképzése, nemzetközi színvonalú, szövetség által javasolt szakmai kiadványok, segédanyagok.

Ezen hiányosságok ütemesen néhány év alatt felszámolhatóak két egymásra is ható feltétel teljesülése esetén. Az egyik, hogy az elérhető fejlesztési források és kisebb részben az MVSZ szervezeti növekedése által elért újabb támogatások, díjbevételek ezekhez kellő pénzügyi és infrastrukturális hátteret adnak részben az MVSZ-nek, részben közreműködésével a kluboknak. Másrészt a kellő erőforrások birtokában az MVSZ-nek fel kell vállalnia a proaktív irányító szerepet.

A magyar vitorlázók nemzetközi eredményessége fontos fokmérője az MVSZ -ben folyó munka minőségének, elismertségének. A válogatott keret összeállítása kizárólagos szövetségi feladat, kikerülhetetlen felelősség. A vitorlázás olimpiai sportág, ezért a nemzeti felnőtt és ifjúsági csapatba azon versenyzők kapnak meghívást kik céljuknak a nemzeti színek eredményes olimpiai képviseletét választják, s ennek megfelelő minőségében, mennyiségében kiemelkedő, magas nemzetközi színvonalú felkészülést vállalnak. Kiválasztásuk alapja eredményesség, tehetség, hosszú távú munka, a nemzet képviseletére alkalmas magatartás. Felkészítésükben irányító, meghatározó szerepet vállal az MVSZ. Az olimpiai programon kívüli hajóosztályok ISAF, EUROSAF által jegyzett Világ és Európa bajnokságok 1-6. helyezett magyar résztvevői meghatározó hírvivői vitorlás életünknek. Teljesítményük elismeréseként meghívást kapnak az MVSZ Magyar Versenyző Csapatába.

  rácsatlakozás az ország fejlesztési céljaira és programjaira

Szinte minden technikai, „drága" sport esetén az első kérdés az állami források elérése kapcsán- figyelemmel a keretek igen szűkös voltára -, hogy megragadható-e az adott sport, vagy a sporthoz kapcsolódó olyan tevékenység, amelynek társadalmi, a nemzet szempontjából beazonosítható hasznossága olyan fokú, hogy arra a közösből érdemes áldozni. A Festetics Program célrendszere szerint az ifjúságnevelés/oktatás, a turizmusfejlesztés és a magyar szolgáltató és gyártó KKv-k támogatása azok a célok, amelyek aggálymentesen és hatékonyan akár két nagyságrenddel tudják bővíteni az MVSZ szakmai fejlesztési forrásait már a 2014-ig tartó tervezési időszakban is, és kivált jó alapot adnak a 2014-2020-ra vonatkozó fejlesztési tervezésben való eredményes közrehatáshoz.

  részvétel a Bejárható Magyarország programban

  Magyarországot földrajzi, (köz)biztonsági és ingatlanhasználati viszonyai különösen képessé teszik arra, hogy meghatározott szabadtéri sportok tekintetében az egyik legnagyobb vonzerő és lehetőség a szabad barangolás, nagy térségek korlátozásmentes, élvezhető, szakaszolható bejárásának lehetősége biztosítva legyen. A „Bejárható Magyarország" programja ebből és abból a felismerésből fakad, hogy 5 járásmód esetében a fent írt lehetőség kiaknázáshoz szükséges fejlesztések azonos szerkezetben, ezért igen hatékonyan valósíthatóak meg. Az öt számba vett járásmód: gyalog, kerékpárral, lóval, vitorlással, túrakenuval.

  Miniszterelnök úr a kerékpáros és természetjáró, valamint lovas stratégia rövid határidős kidolgozására egy-egy miniszterelnök megbízottat kért fel, akik a stratégiai anyagukkal 2012 tavaszán kormányra mennek, és amely anyagok hasonló logika mellett tartalmazzák az alábbi forrásfeltárást További közös sajátosságuk, hogy az adott szakmai szövetséggel szoros együttműködésben történt a programozás, és meghatározóan a szövetség által történik majd a végrehajtás. A két „vízenjáró" sport szakmai szövetsége és közössége számára ez jó és elmulaszthatatlan alkalom.

Gerő András