"Az MVSZ számos felületen kommunikálta és folyamatosan kommunikálja, hogy milyen – sok esetben törvény által meghatározott – feladatai vannak. Ezek vázlatosan:

 • Szabályrendszer kialakításával biztosítja a sportág rendeltetésszerű működését
 • A sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja és szervezi a sportág versenyrendszerét (versenynaptár, bajnokságok és ranglistaversenyek, nemzetközi versenyek stb.)
 • Gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,
 • Részt vesz a sportág nemzetközi szövetségének munkájában,
 • Működteti, támogatja a nemzeti válogatott kereteket
 • Meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit és gondoskodni ezek megvalósításáról,
 • Képviseli a vitorlás sportág érdekeit
 • Az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt a tagjainak, elősegíti a sportágában működő sportszakemberek képzését és továbbképzését,
 • Meghatározza a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak végrehajtásáról,
 • Ellenőrzi az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában szereplő sportrendezvények lebonyolítását,
 • A kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában közreműködik.
 • Sportfegyelmi jogkört gyakorol,
 • Érvényesíti a doppingtilalmat,
 • A sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket,
 • Vitorlázás sportágában ellátja a fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait
 • A sportágában szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat lát el
 • Meghatározza és számolja a versenyzők minősítési szintjeit
 • A sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt, vagyoni értékű jogok hasznosít – pl.: Kékszalag

Ezen feladatok ellátására négy fő forrás áll rendelkezésre.

1.      Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások: a szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumától célzottan sportszakmai célra kap támogatásokat, elsősorban olimpiai felkészülésre és utánpótlás sport támogatásra - működési, kommunikációs és marketing célokra ezen források nem használhatók fel.

2.      A szponzorációs bevételek: ezek elsősorban a Kékszalag versenyre érkeznek, az idei évben a koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági helyzetben a korábbi évek átlagától elmaradó szponzorációs bevételekkel számolunk.

3.      A szövetség operatív működését jórészt a tagdíj és versenyengedély bevételekből biztosítja, éves szinten ez körülbelül  80 millió forint.

4.      Az MVSZ-nek saját bevétel a versenyek nevezési díjaiból és a képzések díjaiból származnak, amit teljes egészében az oktatásra fordít vissza.

A szövetség gazdálkodása – kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként – teljesen átlátható és nyilvános. A szövetség költségvetést az MVSZ közgyűlése fogadja el minden évben.  Az MVSZ közhasznúsági jelentése honlapunkon itt érhető el.


Mire költi a Szövetség az egyesületi tagdíjakat (melyeket minden egyesület eleve befizet), és a sportolók által befizetett díjakat, amelyek befizetését most felhívásban kéri?

A tagdíjak és versenyengedély bevételek az MVSZ teljes költségvetésének alig 20 százalékát teszik ki, de – mint előző válaszomban is jeleztem – csak az ebből származó bevételeket fordíthatjuk az operatív  működési feladatok fedezetére. A titkárságon dolgozók bére, a székhely és a balatonfüredi telephely fenntartása, az eszközpark fenntartása és megújítása, a rendezvények (például a ranglista díjkiosztó, Az év vitorlázója gála), a versenyek díjainak és ajándékainak (például a versenypóló) beszerzése, a marketing és kommunikációs költségek csak ebből a forrásból fedezhetők.


Felmerül-e a tagdíjak csökkentése, vagy a jelenlegi befizetések bizonyos százalékának átvezetése a következő szezonra?
 

A tagdíjak mértékének meghatározása közgyűlési hatáskör, csökkentése egyelőre nem merült fel. A versenyengedélyek kiváltásának elmaradása miatt májustól így is jelentősen – átlagosan közel 20 százalékkal – csökkentettük az operatív működés költségeit.


Milyen költségmegtakarítási intézkedéseket tesz a Szövetség saját működése és a vitorlázók érdekében?

Egységesen 20 százalékkal csökkentettük az MVSZ munkatársainak bérét,  hasonló mértékben visszavágtuk a kommunikációs költségvetést, a jövő évre halasztottak a VIHAR rendszer tervezett továbbfejlesztését, felfüggesztettük a kikötőminősítési rendszer felülvizsgálatát, használat-arányos bérletidíj fizetésben állapodtunk meg a balatonfüredi telephely üzemeltetőjével, az MVSZ eszközöket üzemeltető technikai szakember távozásával a pozíciót nem töltöttük be, a munkáltató által kiadható szabadságokat június végéig adjuk ki.


A sportorvosi igazolások beszerzése jelenleg nehézkes, szükségességük pedig amúgy is évek óta vitás kérdés: van-e tervben a sportorvosi rendszer átgondolása akár átmenetileg, akár hosszútávon?

Nem győzzük minden fórumon elégszer hangsúlyozni: a sportorvosi engedély nem MVSZ hatáskör. A Sporttörvény írja elő, hogy a versenyrendszerben lévő versenyeken csak a versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (versenyengedély) lehet részt venni. A versenyengedély - ha külön jogszabály kivételt nem tesz - csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes. Tehát ez alapvetően jogalkotói kérdés, nem MVSZ hatáskör. Tekintettel arra, hogy az MVSZ elnöke, Prof. Kollár Lajos sportorvosként is praktizál és az EMMI-ben miniszteri tanácsadó funkciót is betölt, minden lehetséges fórumon képviseli a vitorlázók érdekeit ebben a kérdésben.


Várható-e előrelépés a balatoni motorhasználati szabályozás módosításával kapcsolatban, különös tekintettel a versenyekre való oda- és visszaútra?

A motorhasználat szabályozása nagyon összetett szabályozási feladat, ami szintén nem MVSZ hatáskör. Az MVSZ a sportolók érdekeit képviselve számtalan egyeztetést kezdeményezett már a jogalkotóval, de jogszabályváltozást egyelőre nem sikerült elérnie."

Mi a véleményetek? 

Mondjátok el itt kommentben, vagy írjátok meg nekünk a porthole@porthole.hu -címre, hogy továbbra is támogathassuk az MVSZ és a vitorlázók közötti kommunikációt.