Dr. Borók Györggyel beszélgetek, aki jogászként azt állította kortesbeszédében, hogy ha megválasztják, kész Alapszabály javaslattal kezdi a munkát.

Gyuri, nem érzed azt, hogy darázsfészekben kotorászol? A hatályos Alapszabály ezer sebből vérzik, legalábbis erre utal a most kialakult helyzet, de a mandátumszámok aránytalan eloszlása könnyen érdekegyeztetésre csábítja a nagy egyesületeket, ami nem sok jót ígér. Az egyedül maradt, várhatóan megválasztásra kerülő elnökjelölt sem ígéri, hogy az Alapszabály módosítását a rövid ciklus alatt elfogadtatná. Lehet, hogy a te javaslatod még nem lesz módosult alapszabály a 2024-es választáson?

Számomra jogászként és az elmúlt viharos időszak tapasztalatai alapján nem kérdéses, hogy szükséges egy új alapszabály kidolgozása, egyeztetése és elfogadása annak érdekében, hogy legközelebb már új, jobb alapszabály alapján kerüljön megválasztásra a következő elnökség. Félreértés ne essék, nem csak a mandátumszámításra gondolok. Mindez nem fog menni dereguláció és a működési környezet kialakításában felelős, közfeladat ellátást célzó szerepvállalás nélkül. A jelenleg érvényes elfogadott alapszabály igyekszik megfelelni a Sporttörvénynek és a sportkormányzat támogatási rendszerének. Ezért a szavazati arányok, amelyek közvetett módon a klubok és versenyzők közötti támogatások megoszlását is meghatározzák, ezt tükrözik. Jelenleg több irányba lejt a pálya és a számítás is túl bonyolult, lényegesen egyszerűbbé kell tenni.

Nem akarom megkerülni a kérdést! A lehetőség érdekében, hogy a ciklus végén már egy új alapszabály szerint lehessen új elnökséget választani, megelőlegeztem a munkát [elkészített egy Alapszabály tervezetet - a szerk. megj.], mert kevés az idő. A fórumon szinte minden megszólaló jelölt – eltérő mértékben – a változtatás szükségességéről beszélt. A sport világában jogászként az elmúlt 25 évben folyamatosan dolgoztam és jelenleg is dolgozom. Részt vettem törvények megalkotásában, szerepet vállaltam több sportegyesület létrehozásában, alapszabályainak elkészítésében és sportlétesítmények működtetésében. Benne voltam a vizes VB és a legutóbbi  egyetemi öttusa VB szervező, rendező csapatában. Szóval megvan a rutinom és a vezetői tapasztalatom ahhoz, hogy kijelentsem:   új alapszabály átvihető  a 2024-es választás előtt is.

 

Közfeladatokról beszélsz. Szerinted milyen közfeladatot lehetne a Szövetség tevékenységébe integrálni?

Sportági szakszövetségként továbbra is prioritás a minél sikeresebb olimpiai felkészülés sportági feltételeinek biztosítása. Ehhez és a tagság elvárásaihoz elengedhetetlen a Szövetség pozíciónak erősítése az új sportkormányzatnál. Prioritás az új támogatási rendszerben a magasabb kategóriába kerülés. Ez nem megy a jelenleginél hatékonyabb képviselet, közreműködés és érdekérvényesítés nélkül. Akkor tudunk többet kérni, ha adni és szolgáltatni is többet tudunk. Ezért együttműködések révén nagyobb szerepet kell vállalni a közfeladatok ellátásában is. Most is lát el a Szövetség közfeladatokat, de ezek nincsenek ágazati jogszabályokban rögzítve. Más szövetségek ebben eddig jobbak voltak.

Fontos a Szövetség részvétele a Kormány által 2022 decemberben módosított Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciója és Fejlesztési Programjának végrehajtásában, a Fertő-tavi új északi kikötő üzembehelyezésének támogatásában, továbbá – az új uniós források megnyílásával – a Szövetség feladataiban részt vállaló kis- és közepes egyesületek számára is elérhető új eszközbeszerzési programok kidolgozásában. Ez utóbbi - többek között-, a kifutó GINOP eszközök pótlását jelenheti..

 

Ha már említed a GINOP pályázatokban rejlő lehetőséget, látnunk kell, hogy az EU-s források elérése Magyarország számára megnehezült. Ahogy az egyetemek alapítványi rendszerében is vitatott a kormányzati részvétel, úgy a szövetségi döntéshozatali gyakorlat is aggályos lehet a megszigorodó elbírálási feltételek tükrében. Konkrétabban: az elnökségi tagok bizottsági részvétele nem ütközik az összeférhetetlenségi szabályokba?

A forrásokért itthon és külföldön is keményen meg kell harcolni másokkal, ezért szerintem szükséges a menedzser kompetenciák erősítése az elnökségben. Az általam már tanácsadóként is felvetett közfeladat-ellátási képességek rögzítése a közvetlen uniós források elérésének lehetőségét is célozza. A vitorlázást is segítő, de már kifutó GINOP pénzek pótlását köthetik a jelenleginél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokhoz. A most átfedésben lévő elnökségi és bizottsági tagságok szétválasztásának szükségét már sokan felismerték,  és biztosan javítaná a transzparenciát, egyben a belső demokráciát.

 

Ha valaki, te biztosan átlátod a helyzetet, hiszen ott látom a neved az elnökségi ülések jegyzőkönyveiben. Nyugtass meg, hogy ha tényleg leültek egyeztetni a nagy egyesületek vezetői, még azelőtt, hogy a jelölti fórumon megismerkedtek volna a jelöltek programjával, elképzeléseivel, ezt csak azért tették, hogy őrködjenek a választás tisztaságán!

Nincs bennem gyanakvás. Abban nem látok kivetnivalót, ha a nagy egyesületek vezetői egymással konzultálva hozzák meg végső döntésüket, természetesen tagságuk bevonásával. Erre a folyamatos egyeztetésre annál inkább szükség van, mert soha nem volt ennyi nagytudású, rátermett, ambiciózus, komoly érdekérvényesítő erővel rendelkező jelölt, aki képes civil életéből komoly szaktudást bevonzani. Ez valóban erős konkurenciát jelent, ami tetten érhető a vállalásokban is. Nem biztos, hogy elég egy fél ciklust követően azt mondani, hogy folytatni szeretném, amit eddig csináltam.  Már csak azért sem, mert a jelöltek transzparens programjai összevethetőek lesznek a végső választási eredményekkel.

 

Na jó, nem kínozlak olyan kérdésekkel, amelyre több árnyalt válasz is adható.  A visszatérni szándékozó jelöltektől azt hallhattuk a fórumon, hogy 2022 májusára elkészült az MVSZ stratégiája, és ha minden jól megy, az új elnök asztalán már ott lesz az a cselekvési terv, melyet vagy elfogad vagy nem, vagy arra épül a következő időszak vagy nem. 2020-ban, amikor a lemondott elnökség megkezdte a munkát, volt-e ilyen cselekvési terv? Ha igen, kaptak-e az elnökség tagjai személyre bontva delegált feladatokat? 

Volt bizonyos folytonosság a ciklusok között, de ilyen típusú hagyatékról nem tudok. Az elnökségen belüli felelősség közjogi alapon nem osztható, ugyanakkor az egyes bizottságok "felügyeletén” keresztül tetten érhető volt. A rövidre sikerült ciklus egyik tanulsága éppen az, hogy az elnökség és a bizottságok között a határokat meg kell húzni. A munkába önkéntesként a Stratégia elfogadását követően kapcsolódtam be, éppen azért, hogy új kompetenciákkal segítsem annak végrehajtását. Ezt vállaltam. A leköszönő elnökség vitathatatlan közös érdeme, hogy elkészült egy jó stratégia, amely irányt mutat.  Az említett, a Nagyhajós Bizottság által kidolgozott cselekvési terv ugyanakkor már az átadás-átvétel részét képezi, ahogy az én előterjesztéseim is. Jól érzékeled, hogy az elnökségi munka átalakul és ennek óhatatlanul része, hogy a szerepek ne mosódjanak össze. 

 

Tételezzük fel, hogy mint jogász bekerülnél az elnökségbe. A ciklus végéig más se lenne a dolgod, mint a belső és külső jogi környezet deregulálása, új szabályok előkészítése, kodifikálása? Mi van, ha nem kerülsz be?

Senki sem ígérte, hogy bekerülök. Azért vállaltam a jelölést, mert éreztem a támogatást a Szövetségben megkezdett munkám folytatásához. Egy kis szövetségben, mint a miénk, a személyes közreműködés elengedhetetlen, tehát igenis írnék, mennék, egyeztetnék, előterjesztenék, de csakis a szolgálati úton. A közigazgatásban megtanultam a fegyelmet. Szerencsére a vitorlázásban is felzárkóztam annyira, hogy I. osztályú amatőr versenyzőként már a vízen is komolyan vegyenek. Ha nem kerülök be, akkor viszont kellő felhatalmazás hiányában nem tudnám tudásomat és kapcsolatrendszeremet hatékonyan felhasználni.

Magasszintű jogszabályi egyeztetések képzetlen elnökségi tagra nem delegálhatók.

Az alapszabályban deklarált, szervezetlen tömeg érdekképviselete a jelöltek többségénél programelem, de nincs annak garanciája, hogy az új elnökségben erre a területre nagyobb figyelem összpontosuljon. Nem kellene az új alapszabályból kivenni ezt a kötelezettséget és egyúttal a szabadidős vitorlázókat átengedni a szabadidősport területén található más szövetségi szerveződéseknek?

A jogszabályi környezet miatt a vitorlázás esetében is a versenysport és utánpótlás nevelési szempontok az elsődlegesek. Ugyanakkor a szakszövetség feladata minden tagja számára – az alapvető szakmai és működési feltételek teljesítése esetén –a tagok számára egyenlő szolgáltatások nyújtása. A vitorlássport jellege miatt a tagság jelentős része a kedvtelési célú, illetve csak feltételesen versenyrendszerben történő túravitorlázás oldalán áll, sokaknak pedig megterhelő a rendszeresen versenyzőkkel azonos adminisztratív és anyagi teher.

A Sport tv. módosítása e téren szerintem nem elvárható és nem is reális. Ezért az MVSZ feladata a bajnoki rendszerben nem versenyző tagság számára a komfortos feltételeket és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani. Ez lehetséges pl. nem bajnoki rendszerben megrendezett versenyek esetében - a Kékszalag is ilyen – akár egyszeri rajtengedélyt biztosítani. Ami pedig a versenyrendszerben nem regisztrált több tízezres vitorlázó közösség érdekképviseletét illeti, a jelenlegi alapszabály nem csak felhatalmazza, de kötelezettséget is ró az elnökségre. Ezt a közösséget vétek lenne elengedni, hiszen ők a tömegsport, az egészséges fenntartható életmód zászlóvivői, nélkülük elveszne a az egész sportág legitimációja is.

Ezért a Szövetségnek az új és jogos felvetéseket kezelnie és felvállalnia kell. Ehhez új kompetenciák és új, hiteles arcok is kellenek.

A jelöltek között nincs nő. Ezt mindenki sajnálja, de valami miatt a hölgyek nem kívánnak az ismert struktúrában szerepet vállalni. Lehet ez szabályozási kérdés?

Kell, hogy legyen női kvóta. Ez más szakszövetségi alapszabályokban is erkölcsi minimum azon témák mellett, amiket Te is feszegetsz. Nem árulok el nagy titkot, amikor azt mondom, hogy az alapszabály tervezetemben ez már szerepel. 

----------------------------------------------

Előző interjúk:

Náray Vilmos https://porthole.hu/cikk/13833-visszatero-jelolt-az-elnoksegbe-naray-vilmos

Fülöp Bence https://porthole.hu/cikk/13831-szakmai-jelolt-az-elnoksegbe-fulop-bence---a-kornyezetvedelmi-feladatok-kepviseletere

Sváby András https://porthole.hu/cikk/13830-szakmai-jelolt-az-elnoksegbe-svaby-andras---a-versenyrendszeren-kivuli-vitorlazok-kepviseletere

Ertl Pál https://porthole.hu/cikk/13829-szakmai-jelolt-az-elnoksegbe-ertl-pal---a-hajozasbiztonsag-kepviseletere

Haris György https://porthole.hu/cikk/13827-elnoknek-jelolve-haris-gyorgy

Haranghy Csaba https://porthole.hu/cikk/13824-elnoknek-jelolve-haranghy-csaba

Böröcz István https://porthole.hu/cikk/13815-eletjelek-tisztujitas-elott